Søk
 

Desinfisering
Lufting og oksygenering
Filtrering og flotasjon
Automasjon og instrumenter
Pumper
AquaZone prosessen
Bioclear Resirkulerings system (RAS)
Vannanalyser
Service og vedlikehold
Brosjyrearkiv/manualer
LEVERANDØRER

[Du står her: Forsiden]


Vi er i dag en ledende bedrift innenfor vannbehandling.
Vi leverer prosess-komponenter og komplette systemer innen
rensing, gassutveksling, filtrering og desinfeksjon av vann
innenfor disse markedene:


Akvakultur