Akvakultur Vannsparing

Lerøy Bjørsvik Smoltanlegg ørret

Les artikkel

MH ST Stamfisk Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

MH Tveitevågen Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

Akvakultur RAS Anlegg

Bremnes Seashore Tre RAS-anlegg

Les artikkel her

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2015-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 1
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 3200 kg/dag

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 0
Status: Overtatt
Maksimal utfôring: 3200 kg/dag

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2018
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 2
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 6500 kg/dag

Bodø to RAS-anlegg

Fase 1
Kunde Nord Universitet
Tyle anlegg RAS anlegg
Årstall 2016
Maksimal utfóring 20 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Fase 2
Kunde Statsbygg
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Campus Ås Tre RAS-anlegg

Kunde Statsbygg (for Campus Ås)
Årstall 2015
Type anlegg: 3 RAS-anlegg
Status: Igangkjørt og overtatt av kunde
Leveranseomfang 3 stk. parallelle RAS-moduler
Maksimal utfóring: 15 kg/dag (x3)
RAS 1 og RAS 2: Laks og regnbueørret RAS 3: Tilapia

iLab RAS-anlegg

Kunde: Ilab
Årstall 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg
Status: I prosjekteringsfase
Maksimal utfóring: 45 kg/dag
Type fisk: Kaldtvannsarter

Vik Settefisk, modulbasert RAS

Kunde: Vik Settefisk
Type anlegg: RAS
Maks utfôring: 450 kg/døgn

Strømsnes RAS-anlegg

Detaljer kommer snart

OFA, RAS til kultiveringsanlegg

RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon.
Overvåkingsanlegg og komplett prosess med utekar.

Akvakultur Slambehandling

Bremnes Seashore, MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Flatanger Settefisk AS

Byggeår: 2015
Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
Smoltproduksjon: 7,5 mill
Total utfôring pr år: 700 tonn
Les artikkel

Lødingen MAT slambehandling

Byggeår: 2017
Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
Smoltproduksjon: 7,5 mill
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 1820 tonn fôr pr år

Salmar Troms settefisk slambehandling MAT

Byggeår MAT – 2017
RAS-anlegg
Inntil 1400 tonn fôr/år

Sisomar MAT slambehandling

Byggeår MAT – 2016
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 1400 tonn fôr/år

Ranfjord Fiskeprodukter

Byggeår MAT – 2018/2019
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 600 tonn fôr/år

Silver Seed Containerbasert MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
Byggeår 2016 - 2017
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 450 tonn fôr/år

Cermaq Forsann ABR + MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Nesfossen Smolt AS, oksygenering og slamoppsamling

3 x Oxytech 6000, 3 x Ø12 m kar

Bremnes, Slamoppsamling

Avløpsrensing

Skjåk kommune, Bismo-Skjåk RA

Byggeår: 2015-16
Applikasjon:
Forbehandling, biotrinn, kjemisk felling/flotasjon, slambehandling
Belastning/kapasitet:
1600 pe, Qdim=58 m3/h, BOF 5dim=100 kg/d

Bø kommune, Bø RA

Kunde Bø kommune
Type avløp Kommunalt avløp
Årstall 2012-2014
Entrepriseform Totalentreprise
Belastning/kapasitet: 9 800 pe
Qdim 155 m3/h

Enebakk kommune, Kirkebygda RA

Byggeår: 2012-15
Applikasjon:
Innløp og forbehandling, biotrinn (MBBR), kjemisk felling/flokkulering, slamseparasjon (flotasjon) slamlagre/avvanning
Belastning/kapasitet:
15000 pe, Qdim=225 m3/h, BOF 5dim=900 kg/d

Drikkevann

Hole kommune

Totalentreprise på prosessutstyr Bønsnes vannbehandlingsanlegg
Byggeår: 2012
Belastning/kapasitet: 216 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Råvannskilde: Tyrifjorden

Flora kommune, Florø vassverk

Byggeår: 2011-12
Applikasjon: Karbonatiseringsanlegg
Belastning/kapasitet: 560 m3/t
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Asker og Bærum vannverk, Kattås vba.

Kattås vannbehandlingsannlegg
Byggeår: 2008-09
Belastning/kapasitet: 5400 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO

Maritimt

Havyard MMC AS, M/S Ronja Polaris

Byggeår: 2014
Filter: 3 x HDF 1204
Oksygengenerator: 2 x Airsep AS-N
Ozonanlegg: 2 x SMO400S
UV-anlegg: 3 x Quadron 1200

Havyard MMC AS, Bakkafrost (M/S Hans A. Bakka)

Byggeår: 2015
Filter: 3 x NP Drumfilter T1212
Ozonanlegg: SMO evo 410S/SMO evo510S