Resirkulering - RAS-anlegg

Slambehandling

Fargefjerning

Desinfeksjon UV

Desinfeksjon Ozon

Filtrering

Lufting

Oksygenering

Måleinstrumenter

Oksygenproduksjon

Overvåking