Akvakultur – Komplette systemer – RAS

RAS vik

BioClear RAS anlegg
Vår komplette løsning for rensing og gjenbruk av vann. Her er alle våre kunnskaper om vannbehandling, gassutveksling, oksygenering, interntransport, sortering, dødfiskhåndtering, etc, satt sammen til et komplett system.  Vi har fokusert spesielt på spedevannsbehandling, slik at man ikke får inn smitte.  Dessuten benytter vi ozon både før og etter biofilteret, kombinert med god filtrering. Dette gir et helt klart vann i RAS-anlegget.

 

RAS-modul


BioClear RAS modul

Samme løsning som ovennevnte, men med eget resirkuleringsanlegg til hvert oppdrettskar. Leveres komplett med eller uten kar-løsning. Modul-løsningen gjør at hvert kar blir separert fra de andre og blir en smittemessig enhet. Hvert kar kan også kjøres på individuell temperatur og salinitet, og man kan foreta en utbygging etter behov og økonomi.


Gjennomstrømningsanlegg

Våre gjennomstrømningsanlegg med gjenbruk av vann er det mange som velger. Kombinasjonen av våre karløsninger med gassutveksling, oksygenering, dødfiskhåndtering, etc sammen med gjenbruk av vannet gir et økonomisk, oversiktlig og lettdrevet anlegg.

Behandling av inntaksvann
Sterner leverer komplette stasjoner for behandling av inntaksvann, enten det er ferskvann som skal ozon og/eller UV-behandles eller det er sjøvann med pumper, filtrering og UV-behandling.