AquaZone prosessen

AquaZone-prosessen består av en grundig vannrensing og to desinfeksjonstrinn. Resultatet er et rent, velsmakende vann som er trygt å drikke. Prosessen er kjemikaliefri og gir lavt utslipp av klimagasser.

Først desinfiseres vannet med ozon, som også deler opp det organiske innholdet. I neste trinn renses vannet i et biologisk filter, som også fanger opp forbindelser som kan gi dårlig smak. Til slutt, før vannet sendes ut på ledningsnettet, desinfiseres det med UV-lys.