OxyGuard Co2 bærbar

OxyGuard CO2 gir deg på en enkel måte nøyaktige, kontinuerlige og direkte målinger av mengden løst karbondioksid i vannet.

OxyGuard CO2 er bærbart og pålitelig instrument som er enkelt i bruk. Det måler den direkte konsentrasjonen av oppløst karbondioksid i vannet. CO2 konsentrasjonen vises i displayet, det er også en analog utgang. En versjon med innebygget datalogger er dessuten tilgjengelig.

OxyGuard Handy Polaris TGP

OxyGuard Handy Polaris TGP (Total Gasstrykk) er en håndholdt gasstrykksmåler. Den kan operere i tre moduser, en der den fungerer som en standard Handy Polaris oppløst oksygenmåler (DO), en hvor det er en total gass-trykkmåler som viser trykk som prosentmetningsverdier samt en hvor det er et totalt gasstrykksmåler som viser trykk som volumprosent.

Brukeren kan velge hvilken verdi som vises i store figurer på displayet. Dette kan for eksempel være prosentvis metningsverdien for andre gasser enn oksygen.

Instrumentet inneholder dessuten en datalogger. Meldinger på skjermen og menyfunksjoner gjør Handy Polaris TGP enkel å bruke.

OxyGuard Handy Salinity

The Handy Salinity er et håndholdt instrument spesielt designet for bruk i akvakultur. Fabrikkalibrering og automatisk temperaturkompensasjon gjør det veldig enkelt å bruke. Displayet viser saltholdigheten direkte. Temperaturen måles og vises i displayet.

Instrumentet inneholder automatiske kontrollfunksjoner for å sikre pålitelighet. Sonden er designet for å være så problemfri som mulig, med funksjoner som er spesielt egnet for akvakulturbruk. Induktiv teknologi brukes slik at du ikke trenger å bekymre deg for belegg på overflaten av sonden - alt du trenger å gjøre er å sikre at hullet i sonden er åpent og relativt rent.

OxyGuard Handy Atmosphere

Dette er en praktisk håndholdt måler beregnet for å måle oksygen i luft.

Signalbehandling utføres ved hjelp av en mikroprosessor, som gir en rekke fordeler. På samme måte som med andre Handy-instrumenter kan du bare slå på og måle, men bruk av mikroprosessorteknologi gjør at målingene kan støttes av en rekke avanserte funksjoner designet for å gjøre ting enda enklere for deg:

• Automatisk kalibrering
• Språkvalg
• Oksygen, temperatur, barometertrykk.
• Automatisk egenkontroll
• Automatisk sondekontroll
• Barometrisk trykkkompensasjon
• Ekstremt lang batterilevetid

OxyGuard Handy Redox/pH

OxyGuard Handy pH er en håndholdt, lommestørrelse pH eller redox meter beregnet for bruk i krevende våte miljøer.

Måleren selv og elektrodeaggregatet er vanntett. Dette instrumentet lider ikke av de klassiske problemene som er forbundet med pH-målere. Den praktiske pH-tetningen er forseglet slik at vann ikke kan komme inn i elektrodens eller elektronikkens topp.
Du kan slippe den i vannet uten å skade det!
I den praktiske pH-verdien kombineres disse fordelene med mikroprosessorteknologi for å gi et instrument som er svært enkelt å bruke.

OxyGuard Handy Polaris 2

Handy Polaris 2 håndmaler gjør det enkelt å måle oppløst oksygen og temperatur. Knappene er enkle å betjene og instrumentet er alltid klar til bruk - bare trykk "på" -knapp og mål. Oppløste oksygenverdier vises både i mg/l (ppm) og % metning - brukeren velger hvilken parameter som vises i store figurer.
Polaris 2 har et minne som kan inneholde 3000 komplette sett med data - hver med verdier på mg/l (ppm),% metning, temperatur, tid og dato. Verdier kan lagres enten automatisk med forhåndsdefinerte tidsintervall eller manuelt.
Du kan gruppere verdier i henhold til måleplassen. Lagrede verdier kan overføres til en PC ved hjelp av Polaris Link, som kobles til PCen via en USB-kabel. Dataloggen og overføringsfunksjonene og andre funksjoner som automatisk kalibrering og selvkontroll av sonden og måleren, kombinerer med den kjente nøyaktigheten, påliteligheten og lave vedlikeholdsbehovene til OxyGuard Handy-serien for å lage et instrument som vil gjøre jobben i mange år framover.