Sterner RAS Modul

Sterner har utviklet et modulbasert RAS-system, der hver enhet har sitt eget anlegg for resirkulering av vannet (RAS)

Sammenlignet med tradisjonelle sentraliserte RAS systemer medfører modulløsningen en rekke viktige fortrinn :

  • Hver enhet kan være biologisk adskilt
  • Individuell frihet for temperatur og salinitet
  • Legger til rette for trinnvis utbygging
  • Mindre investeringer og mindre driftskostnader

BioClear RAS

BioClear er Sterners signaturprodukt innen komplette anlegg for vannbehandling og gjenbruk. BioClear er et komplett system, der vi har bygget inn all vår kunnskap og erfaring innen vannbehandling, som gassutveksling, oksygenering, fisketransport, sortering, dødfiskhåntering etc. Vi er videre i stand til å tilby høyeste sikkerhet på fødevann for å hindre at smittestoffer blir introdusert. Vi kan dessuten tilby ozonbehandling både før og etter bioreaktor, i kombinasjoner med filterløsning. Disse trinnene bidrar til et klart vann i RAS-systemet.

Referanser RAS

Bremnes Seashore Tre RAS-anlegg

Les artikkel her

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2015-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 1
Status: Overtatt
Leveranse: RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Oksygenering med 12 stk. Oxytech 8000-
UV for behandling av inntaksvann (opptil 888 l/min)
Hydraulisk belastning: 150 m3/min
Maksimal utfóring: 3200 kg/dag
Kontakt: Øyvind Haraldseid/ 90 77 22 20/ oyvindh@seashore.no

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 0
Status: Overtatt
Leveranse: RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Oksygenering med 12 stk. Oxytech 8000-
UV for behandling av inntaksvann (opptil 888 l/min)
Hydraulisk belastning: 150 m3/min
Maksimal utfôring: 3200 kg/dag
Kontakt: Øyvind Haraldseid/ 90 77 22 20/ oyvindh@seashore.no

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2018
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 2
Status: Overtatt
Leveranse: RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Oksygenering
Hydraulisk belastning: 220 m3/min
Maksimal utfóring: 6500 kg/dag
Kontakt: Øyvind Haraldseid/ 90 77 22 20/ oyvindh@seashore.no

Campus Ås RAS-anlegg

Kunde Statsbygg (for Campus Ås)
Årstall 2015
Type anlegg RAS-anlegg og fiskekar
Status Igangkjørt og overtatt av kunde
Leveranseomfang 3 stk. parallelle RAS-moduler
Behandling av inntaksvann (UV+RO)
Fiskekar
UV-behandling av renset vann fra RAS-anlegg til fiskekar
Energianlegg for temperaturjustering
Avløpsbehandling fra karantenerom og isotoblab
Automatikk
Rør og montasje
Hydraulisk belastning RAS 1: 500 l/min - RAS 2: 500 l/min - RAS 3: 300 l/min
Maksimal utfóring RAS 1: 15 kg/dag (ved 10 grader C)
RAS 2: 15 kg/dag (ved 10 grader C)
RAS 3: 15 kg/dag (ved 28 grader C)
Type fisk RAS 1 og RAS 2: Laks og regnbueørret
RAS 3: Tilapia
Temperatur i fiskekar RAS 1 og RAS 2: 6 til 18 grader C
RAS 3: 28 grader C
Kontaktperson Bjørn Frode Eriksen/90 01 68 55

iLab RAS-anlegg

Liten RAS-modul – med stålkonstruksjon – plassert i kjeller.

Ilab:
Kunde Ilab
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Status I prosjekteringsfase
Leveranseomfang RAS-anlegg med pH-justering
Fiskekar
Oksygeneringsanlegg
Elektro, automatikk og instrumentering
Hydraulisk belastning 1500 l/min
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter
Temperatur i fiskekar 12 til 16 grader C
Kontaktperson

Vik Settefisk, modulbasert RAS

Et modulbasert RAS-anlegg gir svært lav risiko for smitte. I tillegg er nytt vann inn i anlegget grundig renset, både sjø- og ferskvann.

Nøkkeltall for LR-12 modulen (12 meter):
Volum 440 m3
Maks biomasse 33 tonn
«Flow» over CO2 lufter og gjennom kar 15 000 l/min
Maks foring 450 kg/døgn
Overflate biomedia 45 000 m2
Beregnet CO2 ved maks biomasse er ca 15 mg/l
Strømforbruk ved max fôring ca. 40 kw – Innstallert effekt ca. 50 kw – Energi til tempjustering 10-50 kw

Strømsnes RAS-anlegg

Detaljer kommer snart

Bodø Fase 1 og fase 2 RAS-anlegg

Fase 1
Kunde Nord Universitet
Årstall 2016
Type anlegg RAS-anlegg
Leveranseomfang RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Fiskekar
Oksygeneringsanlegg
Elektro, automatikk og instrumentering
Hydraulisk belastning 500 l/min
Maksimal utfóring 20 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter
Temperatur i kar 12-28 grader C
Kontaktperson Steinar Johnsen/95 85 53 76

Fase 2
Kunde Statsbygg
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Status I montasjefase
Leveranseomfang RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Fiskekar
Oksygeneringsanlegg
Elektro, automatikk og instrumentering
Hydraulisk belastning 1500 l/min
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter
Temperatur i fiskekar 12-28 grader C
Kontaktperson Steinar Johnsen/95 85 53 76

OFA, RAS til kultiveringsanlegg

Leveranse, montering og igangkjøring av RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Overvåkingsanlegg for fiskeanlegget og RAS-modul. Anlegget består av:
RAS modul
Trommelfilter for avløpsvann
pH-justeringsanlegg
Biofilter – Moving bed og Fixed bed
CO2-lufter for sentrallufting
Pumpekum for returvann til RAS-modul
Nivåregulering og styring av overløp
Pumper med styring for overløp
OxyGuard overvåking
12 stk Fiskekar
1 stk utendørs fiskekar Ø 6m
Wedeco UV
Pumpe, spjeldventiler og diffusorsteiner