Sterner lanserer ny profil

For å tydeliggjøre hvilke markeder vi arbeider innenfor, har vi utviklet ikoner som står for drikkevann,
akvakultur herunder resirkuleringsteknologi og slambehandlig for fiskeoppdrett, brønnbåter og avløpsrensing.

Sammen med Sterner-logoen vil vi vise disse ikonene som forklarer bredden i vårt arbeid.
Utvikling av produkter og prosesser innenfor ett marked vil vi også kunne dra nytte av innenfor de andre markedene.

 

 

Scroll to top