CO2 lufting

Sterner RAS-anlegg til ILAB

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), skal etablere to RAS-anlegg. Disse bidrar blant annet til å øke forsøkskapasiteten som har vært sprengt der de siste 10 årene.

Les artikkelen på Kyst.no

http://kyst.no/nyheter/bygger-to-nye-ras-anlegg/

Scroll to top