Tørket fiskeslam gir god gjødselseffekt

Avløpsrensing og slambehandling har stort fokus i vår bransje om dagen. Sterner har vært ledende når det gjelder utvikling og levering av prosesser til dette formål. Per i dag drives det to avvannings- og tørkeanlegg samt ett biogassanlegg som kan vise til gode resultater.

Ytterligere fire anlegg er under oppføring eller planlegging og det jobbes med mange spennende prospekter.

Avhending av slammet har naturligvis fått fokus og det er hevet over enhver tvil at næringsinnholdet i dette slammet er godt. Per i dag er utfordringen at aktørene på denne type avhending synes å mangle og sementindustrien har representert en langt mer opplagt løsning. Sterner vil som andre i bransjen følge spent med på utviklingen for å se om bruk av fiskeslam som innsatsmiddel i gjødselproduksjon kan gjøre seg gjeldende. Spesielt slam fra biogassanlegg er interessant, noe artikkelen i Kyst.no også peker på. Brennverdien på slammet synker dessuten etter en biogassprosess og derfor vil avhending rettet mot gjødsel være bedre på flere måter.

Les artikkelen her: http://kyst.no/nyheter/torket-fiskeslam-gir-god-gjodselseffekt/

Scroll to top