Slamutfordringen hos Flatanger Settefisk er løst

Morten Lund, daglig leder i Flatanger Settefisk forteller at de har løst utfordringen med utslipp og slamhåndtering fra settefisk-anleggene. – Det er en god grønn historie. Metoden er et hensiktsmessig verktøy som gjør at settefisk-næringen kan møte strengere krav om utslipp uten at slammet er vanskelig å håndtere.

Les hele artikkelen av Linn Therese Skår Hosteland på Kyst.no her

Scroll to top