Innovasjon Norge støtter Sterners biogassanlegg

Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

Les hele artikkelen på Innovasjon Norges hjemmesider her.

Scroll to top