Stort potensiale i slam fra fiskeoppdrett

Slam fra oppdrettsanlegg er svært godt egnet som råstoff i plantegjødsel. Hvis slammet behandles på riktig måte vil avsetningen være nærmest ubegrenset. Kvaliteten kan gjøre det til en attraktiv økologisk råvare i nær framtid.

Bedriften Grønn Gjødsel på Rakkestad har spesialisert seg på produksjon av økologisk gjødsel til bærekraftig landbruk. Nylig har man tatt i bruk slam fra fiskeoppdrett i et av sine gjødselprodukter. Med svært gode resultater.

– Vi har tatt imot tørket slam fra to oppdrettsanlegg og brukt dette i vår produksjon. Det har vært vellykket, både teknisk og kvalitetsmessig. Råstoffet har stort potensiale. Vi investerer nå i tilrettelegging for å ta i mot større mengder. Vi ønsker å tegne avtaler med flere oppdrettsanlegg om å ta imot tørket slam av denne kvaliteten, forteller agronom og kvalitetsansvarlig Goran Radanovic ved Grønn Gjødsel.

Goran Radanovic viser økologisk gjødsel fra egen produksjon.

Nitrogen er nøkkelen
Slammet man har benyttet seg av kommer fra settefiskanlegg med avløpsrensing, fortykking og tørking av slammet. Fordi fiskefôr inneholder mye protein er også fiskeslam rikt på nitrogen, som planter har stor nytte av. I tillegg inneholder fiskeslam sink og fosfor, som gjør at fiskeslam balanserer godt med andre økologiske råstoffer.

Innen økologisk gjødselproduksjon komponeres en gjødsel av bare naturlige råvarer, uten å ty til kunstgjødsel. Fiskeslam er mangfoldig og kompletterer for eksempel hønsegjødsel og vinasse.

– Fiskeslam gir oss større frihet til å kunne sette sammen et komplett og balansert økologisk gjødselprodukt, forteller Radanovic.

Grønn Gjødsel har fått god respons fra sine kunder på bruk av fiskeslam i produktene. Slammet som har vært brukt ut har kommet fra Lødingen Fisk og Sisomar.

– Slammet inneholder minst 90 % tørrstoff og lar seg fint pelletere, ikke minst siden det inneholder litt fett, som smører maskineriet, sier Radanovic.

Landets største
Virksomheten på Rakkestad er landets største innen økologiske gjødselprodukter og leverer pelletert gjødsel basert på hovedsaklig tre råstoffer, hønse/kyllinggjødsel, kjøttbeinmel fra slakterier og vinasse, et biprodukt fra næringsmiddelindustrien.

I tillegg har man hatt suksess med en hybridgjødsel, der nettopp tørket slam fra oppdrett har inngått i resepten. Derfor satses det videre på å få tak i mer av råstoffet.

– Avløpsslam fra fiskeoppdrett er et spennende råstoff. Det kan bli en god kilde for næringsstoffer til framtidens grønne landbruk. Jeg regner med at det i nær framtid kommer til å bli klassifisert som økologisk, på linje med hønse/kyllinggjødsel, sier Radanovic.

Per dags dato markedsfører man av tre full-økologiske gjødselprodukter som leveres i storsekk, ved siden av  hybridgjødselen.

– I første omgang er fiskeslam klassifisert slik at det inngår i vår hybridgjødsel, som det er god etterspørsel etter, det er en økologisk basert gjødsel med et lite tilskudd av næringssstoffer.

Lav temperatur
Slammet kommer fra settefiskanlegg med avløpsrensing, fortykking og tørking av slammet. Det er imidlertid viktig å ha tanke for bruk av slammet når man planlegger og bygger slambehandlingen.

– Det som er viktig her er innholdet av nitrogen. Hvis man bruker for høy varme under tørkingen av slammet vil nitrogenet rett og slett fordampe og bli borte i atmosfæren. Derfor er det viktig å velge en prosess for slambehandlingen som baserer seg på lave temperaturer, ca 40-50 grader. Dermed bevares mest mulig av næringsverdien, det er den man betaler for, forteller Goran.

Foreløpig har verdien av råstoffet gått omtrent opp i opp med transportkostnadene, men dette er er mer et spørsmål om logistikk.

– Vi betaler naturligvis for råstoffet men som alle vet er det store avstander i Norge. Hvis man kan lagre slammet lokalt og laste opp fulle biler eller båter vil slammet kunne gi et økonomisk bidrag. Uansett har jeg fått med meg at for mange er slam i dag en byrde. Det er markedet som regulerer prisene, sier Goran Radanovic.

Scroll to top