Seminar om RAS anlegg og slam

Mange oppdrettere vurderer landbasert matfisk, og særlig post-smolt anlegg der smolten dobler sin vekt før den går i sjøen. Dette for å få en mer robust laks å sjøsette og samtidig korte ned på produksjonstiden i sjøen.

Oppdrett av matfisk i landbasert anlegg stiller imidlertid høyeste krav til riktige investeringer, effektiv drift, god vannrensing og relevant behandling av slam.
Sterner inviterer nå til fagseminar om resirkulering av vann innen landbasert oppdrett og hvordan oppdrettsanlegget kan legge til rette for en problemfri og bærekraftig slambehandling.

– Post-smolt anlegg er under rask utvikling og vi ønsker å tilby gode løsninger for dette markedet. Med vår kompetanse innen vannbehandling og erfaring med havbruk føler vi at tiden er inne for å vise fram våre nye løsninger, sier markedssjef Kim David Lid ved Sterner.

Fagseminaret vil belyse behovene for vannkvalitet under landbasert oppdrett i lys av ny bruk av teknologi i prosessene. Temaer er blant andre RAS-teknologi, slambehandling, kritiske prosesstrinn og gassproduksjon. Besøk ved et landbasert oppdrettsanlegg inngår i programmet.

– Det har vært nødvendig å utvikle flere nye løsninger, og vi har ønsket å kjøre pilotanlegg i samarbeid med kunder over lengre tid; Både for å få erfaring med praktisk oppdrett, effektiv drift og sikre nøkkeltall for vekst og helse med de nye løsningene. Vi har tatt vannbehandling steg for steg, fra oksygenering og lufting, via biofiltre og nå også slambehandling. Vi føler at vi er klare for å presentere helhetlige løsninger, der vi kan ta ansvar for resultatene, sier Lid.

Sterner er i dag den leverandøren som har levert flest landbaserte oppdrettsanlegg og er for tiden i ferd med å bygge post-smolt anlegg nr 5. Likevel har man valgt å gå forsiktig ut i markedet med sine løsninger.

Seminaret er åpent for alle interesserte og holdes på Scandic Hotel Maritime i Haugesund 8-9. mars. Seminaret avsluttes med befaring hos Bremnes Seashore avd. Trovåg, der man får en gjennomgang av et RAS-anlegg og et anlegg for slambehandling.

Scroll to top