Tilbyr smolten ideelle forhold

Den lukkede betongflåten henter friskt vann fra 20 meters dyp, har filter på inntakvannet og egenprodusert oksygen tilsettes etter behov. Dermed vil smolten få nærmest ideelle forhold for vekst. Målet er å ta fisken fram til et halv kilo i løpet av tre måneder.

Daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje og prosjektleder for Engesund-merden, Gisle Andre Enstad forran det 1000 kbm store bassenget der ca 100 000 fisk skal fôres frem til 0,5 kg på tre måneder. Alle foto: Pål Mugaas Jensen/kyst.no

Et nytt lukket oppdrettsanlegg i form av en betongflåte blir i disse dager fraktet fra Stamneset i Bergen til lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden, nord i Hordaland. Den har foruten moderne utstyr for vannbehandling et 1000 kubikkmeter stort basseng for oppdrett. Her får fisken etter alt å dømme ideelle forhold for rask vekst, uten innslag av parasitter og med en stabil, god vannkvalitet.
Målet for selskapet Engesund Fiskeoppdrett er å ta fisken fra smoltstadiet fram til en halv kilo i løpet av tre måneder. Å benytte seg av stor «postmolt» er i tiden, og er forøvrig noe selskapet har erfaring med fra tidligere. Allerede i 2012 gjorde de et forsøk med 70 000 stk fisk på 400 gram.

Gisle Andre Enstad har vært prosjektleder fra Engesund sin side, og blir produksjonssjef for den når den kommer i drift.

– Det gikk kjempebra, og vi kunne begynne å slakte allerede etter 11 måneder. Derfor er denne merden noe vi har drømt om lenge, forteller Gilje til Kyst.no.

Fisken fra den nye betogflåten skal etter planen settes ut annethvert år i hhv. lokalitetene i Duesund eller Laberget. Flåten rommer 1000 kbm, så med en tetthet på slutten av hver produksjon på rundt 50 kg/kbm, tilsier det ca 100 000 fisk per gang.
– Vi er jo spente på hvordan dette vil gå. Erfaringer fra andre som har prøvd med postsmolt er at dette ikke alltid er helt rett frem. Dette er pionerarbeid, og har vært en hard kamp. Men vi har god tro på konseptet vårt, understreker han.

Oksygengenerator og lagertanker for oksygen

Konseptet for Engesundmerden er hentet fra Backe Bergen sine betongflåter. Derfor er den også bygget ved tørrdokken på Stamneset, der nå Backe Bergen er overtatt av Bergen Group Sjøsterk. Flåten er finansiert av Innovasjon Norge og European Investment Found. Merden er bygget som et gjennomstrømingsanlegg.

Vannet hentes fra 20 meter, filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver. Pumpekapasiteten er på 1500 kbm/timen. Vannet tilsettes i den ene kortveggen og hentes ut i den andre. Noe av vannet oksygeneres og brukes om igjen, mens det andre sendes ut på 5 meters dyp.

– Vi har ikke noe filter på utvannet, men ved hjelp av en vaskerobot som daglig gjør rent i merden, får vi hentet ut det meste av slammet. Roboten vil kjøre automatisk på kvelden etter siste fôring, forteller Enstad.

Merden vil bli forsynt med landstrøm, men selvsagt ha et aggregat om bord som sikkerhet ved en eventuell strømstans.
- Vi har regnet på energiforbruket. Det vil ligge på ca 1,35 kWh per kg fisk, noe vi mener er i den lavere enden for en slik produksjon, sier han.

Bernt Solheim viser filterstasjon for inntaksvann.

Til prosjektet leverer Sterner systemer for pumping av sjøvann, filtrering av inntaksvann, overvåkning av vannkvalitet, oksygeneproduksjon, og oksygeninnblanding. Sterner leverer også automasjon og system for styring av vannkvalitet etter behov, ved hjelp av pumping og oksygenering.

Les mer om prosjektet på kyst.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scroll to top