Taklet tørken og øker produksjonen med RAS

Bremnes Seashore har merket lite til sommerens nedbørsmangel. Ombygging med RAS har gjort at man trenger langt mindre vann enn før. Bruk av RAS gjør også at settefiskanlegget kan skaleres opp med stadig mindre vannforbruk. Mens enkelte oppdrettsanlegg i sommer har slitt med tilgang på ferskvann har Bremnes Seashore på Trovåg merket lite til problemet. Takket være offensiv omlegging til RAS-teknologi kan de nå øke produksjonen samtidig som vannforbruket går ned.

Øyvind Haraldseid er driftsleder ved Bremnes Seashore

– Med det gamle anlegget på full gjennomstrømming og en produksjon på 150 tonn hadde vi måtte gjøre drastiske tiltak, ellers hadde det vært lite ferskvann igjen på denne tida. I stedet produserer vi flere ganger så mye biomasse og bruker mindre vann, forteller Øyvind Haraldseid ved Bremnes Seashore på Trovåg.
En måling av ferskvannskilden nylig viste at man hadde man tappet ned 1 meter av totalt 2,6 meter tilgang. På tross av en ekstremt tørr sommer har man altså rikelig med vann i reserve.
– Det føles dessuten rett å ikke konsumere så mye ferskvann, vann er en begrenset ressurs i samfunnet. RAS har framtiden for seg, det gir også andre fordeler, sier Haraldseid.

Opp til halvkiloen
Første RAS byggetrinn har vært i drift i to år. Det andre trinnet har vært i drift et halvt. Nå bygger man ut tredje og fjerde.
– Med RAS holder vi høyere temperatur i anlegget om vinteren. Smolt på land blir heller ikke plaget av parasitter. Nå legger vi opp til å holde fisken her opp til halvkiloen, forteller Haraldseid.
Planen er å øke produksjonen gradvis til cirka 3500 tonn biomasse, noe man regner med å komme opp i om ca to-tre år.
– På vanlig gjennomstrømning ville det vært umulig å produsere disse mengdene på land, i alle fall på Trovåg. RAS bruker lite vann pr kilo fisk, vi har allerede redusert med 95 %, og det vil gå ytterligere ned. I kombinasjon med sjøvann som vi pumper inn fra 75 meters dyp kan vi la laksen vokse, i framtiden ser jeg ikke bort fra at fisken er kun ett år i sjøen, og kanskje enda kortere, sier Haraldseid.
Ved Trovåg hadde man inntil for to år siden løyve på 10 millioner smolt og 10 millioner yngel pr år begrenset til 2850 tonn pr år. Det nye løyvet er på 6000 tonn per år.
På sikt regner man med å legge opp til 8 innsett av egg og ditto utsett pr år. En RAS-utbygging gir fordeler for konsernet, som også har matfisk. Et sjøanlegg har som kjent en tillatelse begrenset av en maksimal tillatt biomasse til en hver tid. Ved å bygge ut RAS kan man øke produksjonen innenfor legitime rammer.

Bremnes Seashore bygger ut sitt settefiskanlegg på Trovåg, helt nord i Rogaland. Første RAS byggetrinn har vært i drift i to år. Det andre trinnet har vært i drift et halvt. Nå bygger man ut tredje og fjerde.

25 ganger mer biomasse
RAS-anleggene bygges som separate enheter. Klekkeri og startfôring er også lukkede anlegg.
– Til sammen regner vi med å øke biomassen på land med en faktor på 25. Dette vil legge beslag på under halvparten av vannet vi har til rådighet, sier Haraldseid.
Ferdig utbygd vil man ha en stående biomasse på land på ca 4000 tonn. Foruten å bruke sjøvann til å blande inn, brukes det til å varme opp vannet vinterstid og å kjøle ned om sommeren. Siden man fortsatt er i en utbyggings- og innkjøringsfase har man fortsatt noe gjennomstrømming.
– En stor fordel med RAS er at vi enklere kan rense avløpsvannet. Effektiv rensing gir mindre belastning på miljøet, og slammet kommer til nytte i landbruk, sier Haraldseid.
Det er Sterner som leverer alle RAS-trinnene ved Bremnes Seafood og også har levert slambehandlingen. RAS-teknologi fungerer også erfaringsvis svært godt på brakkvann. Normal temperatur gjennom året i anlegget varierer dermed mellom 9 og 12 grader. Alt inntaksvann fra både ferskvann og sjø blir UV desinfisert. I beredskap har man aggregater.

Krever kunnskap
Bremnes Seashore er ikke alene om å satse på RAS. Sterner, som har levert anlegget på Trovåg, merker stor pågang på RAS-teknologi. Etter å ha levert et dusin ulike RAS-anlegg har man begynt å bygge moduler, for å få ned leveringstiden.
– Kundene ser at tid er penger, vi leverer nå modul på 6 mnd. Har man et anlegg ønsker vi likevel å se på det før vi går igang, og det er ikke alltid en modul er best, sier Kim David Lid ved Sterner. Det er også preferanser hos kundene. Noen ønsker ozon mens andre ikke.
– RAS er ikke rakettforskning, men heller ikke enkelt. Mange vil gjerne bygge selv. Det kan gå bra, hvis man har erfaring og kompetanse på hydraulikk, vannbehandling og biokulturer. Å jobbe med et fast konsept som RAS-modulene har gitt ny kunnskap, og vi leverer om noen uker vår syvende RAS modul, sier Lid.
Ifølge Lid er den vanligste feilen som begås å ikke beregne hydraulikken riktig. Det er store vannmengder og store dimensjoner som skal til.
– En colaflaske ser fin ut på bordet, men snur du den på hodet ser du at den ikke er designet for hurtig tømming. Det er noe av det det som ligger i hydraulikken, som må fungere. Så snakker vi om betydelige levende verdier i karene, vi har jo sett tilfeller av hvordan det kan gå, sier Lid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scroll to top