Etter noen intense dager på jobb kan driftsoperatør ved vannverket Trond Nilsen konstatere at vannverket er tilbake i ordinær drift og produserer vann som vanlig. – Dette gikk over all forventning, sier en lettet driftsoperatør.

(bilde: Vannverket er tilbake i ordinær drift og alle involverte er godt fornøyde.Foto:Kenneth Halvorsen)

Entreprenør Sterner AS som har levert de nye Wedeco UV-aggregatene, og som stod for utskiftingen, er godt fornøyd med gjennomføringen. – Det er alltid et lite spenningsmoment i forhold til om det dukker opp noe vi eller vannverket ikke har klart å ta høyde for, men vi har vært godt forberedt og dette gikk etter planen, bekrefter prosjektleder for Sterner AS Erik Brinchmann.

Vannverket ønsker å takke abonnentene for hjelpa med å holde vannforbruket nede. – Vi er takknemlige for at abonnentene har fulgt oppfordringen vår om å bruke så lite vann som mulig. Vannforbruket har vært lavere og det har vært til stor hjelp for oss disse dagene, så tusen takk, erklærer fagansvarlig vann Sylvei Holt.

Holt forteller videre at vannforbruket nå kan vende tilbake til normalen, men minner om at man gjerne kan unngå å sløse med drikkevannet også fremover. Vanningsrestriksjonene opprettholdes for øvrig frem til 15. oktober eller til det har kommet så mye nedbør at nivået på kilden kommer over 195,5 moh.

Scroll to top