John Halvard Ovesen, Jørgen Jentoft, Morten Arctander og Kåre Olsen ønsker seg flere kolleger.

Sterner bygger stadig flere tekniske anlegg innenfor vannbehandling og utnyttelse av slam, både til oppdrettsnæringen og til vannverksbransjen. Oppdrettsnæringen i regionen er i sterk vekst og vannbehandling spiller en stadig viktigere rolle.
– Vi er et stort servicekorps i Norge. Sterner bygger stadig flere oppdrettsanlegg, som skal følges opp og drives service på. Nå ønsker vi oss flere selvstendige og løsningsorienterte teknikere, sier Kåre Olsen, leder for avdelingen på Leknes og som sjøl har mer enn tyve års fartstid hos Sterner.

Hovedoppgaven til en tekniker er service og teknisk support på anlegg, da særlig innen fiskeoppdrett, fisketransport og vannverk. Stillingen passer for en person med praktiske evner, og det er krav om minimum fagbrev eller annen tilsvarende erfaring innen elektro, automasjon eller elektro-mekanisk.
Oppgavene spenner fra rene serviceoppdrag til montasje av nyanlegg. Styresystemer spiller stadig viktigere rolle. Så det er montasje og programmering for overvåkning og styring.
– Vannbehandling blir stadig mer avansert og digitalisert, så den som har interesse for instrumentering og styring har et pluss i margen, sier Kåre.

Avdelingskontoret på Leknes dekker hele Nord-Norge, fra Kirkenes i nord til Nordland i sør, så det kan bli en del solide kjøreturer.
– Å jobbe i nordnorge har mange fordeler, om sommeren går sola aldri ner og man får flotte naturopplevelser på kjøpet. Vi har Leknes som base, men de fleste av oss er ute på korte eller lengre turer, man planlegger uka sjøl, og vi kjører stor frihet under ansvar, sier Kåre.
Ved Lekneskontoret er man en sammensveiset gjeng som tar vare på hverandre.
– Vi ser etter lagspillere som har tålmodighet og litt kreativitet, med lange avstander er det klart at man ble bør være god til å planlegge og spille på lag med kundene, disse er spennende virksomheter som ligger teknisk lagt framme, som tekniker er man bedriftens ansikt til kunden og det å bygge gode relasjoner er viktig,  sier Kåre Olsen.

Scroll to top