Bilde Over: Direktør Leo A. Tangkilsa ved PT Pelayaran Tamarin Samudra TBK og Gisle Larsen hos Sterner signerer kontrakten.

Sterner med rekordkontrakt til Indonesia

Sterner skal levere et landbasert oppdrettsanlegg basert på RAS-teknologi til Java. Kontrakten er verdt 45 millioner dollar og er største enkeltleveranse noensinne for Sterner.

Anlegget skal produsere porsjonsfisk av barramundi og renseslam fra anlegget skal utnyttes av lokalt landbruk.

Sterner har nylig signert en kontrakt om å levere et nøkkelferdig landbasert oppdrettsanlegg til en verdi av 45 millioner dollar til det børsnoterte Indonesiske selskapet PT Pelayaran Tamarin Samudra TBK. Anlegget skal etableres på sør-vest kysten av Java i provinsen Yogyakarta i Indonesia.

- Vi valgte Sterner for deres erfaring og kompetanse på RAS teknologi og løsningene på miljøsiden, samt at de kunne tilby en fast pris på anlegget samt ledelse og drift under igangkjøring, sier direktør og hovedeier for selskapet PT Pelayaran Tamarin Samudra TBK i en kommentar.

Tangkilsa er også hovedaksjonær for det børsnoterte Indonesiske selskapet.

Integrert behandling av slam

Anleggets dimensjoneres for en produksjon på 2500 tonn barramundi (asiatisk seabass) årlig. Starforing vil foregå i ferskvann men delen for tilvekst er basert på sjøvann. Fisken skal leveres i porsjonsstørrelse, på ca 500 gram og fisken skal sendes direkte fra anlegget til markedet.

- Vi er svært tilfredse med at satsingen på Østen fortsetter å resultere, det er et spennende marked i utvikling. Vi håper på flere ordrer med dette konseptet i løpet av året, sier eksportsjef Kim Lid.

Selve RAS-løsningen bygget på samme hovedprinsipper som anleggene Sterner leverer Norge. Man skal også her levere integrert behandling av slam, som skal brukes som gjødsel i landbruket lokalt.

- Det er spennende å se at oppdrett begynner å ta i bruk kretsløpsbasert drift, også ved intensive anlegg, vi er tilfredse med at kunden etterspør bærekraftige løsninger og ser utover selve anlegget, sier Lid.

Første halvår 2020

Etter plan skal prosjekteringen starte umiddelbart og byggingen av anlegget skal komme igang i løpet av første halvår 2020.

- Vi har også fått god støtte og veiledning av Innovasjon Norge i prosessen, det har vært viktig for å lykkes, sier eksportsjef Kim David Lid hos Sterner.

Scroll to top