t.v Bjørn Rune Heen Sterner AS – t.h Lars Evju Grønn Gjødsel AS

Sikrer kostnadsfri avhending av slam fra oppdrett

Sterner AS og Grønn Gjødsel AS som holder til i Rakkestad på Østlandet, har inngått avtale om avhenting og behandling av fiskeslam fra oppdrettsanlegg. Avtalen gir oppdrettere et sikkert og godkjent leveransepunkt. Avtalen innbærer en kostnadsfri avhending av slam fra Sterner AS sine prossess anlegg.

Sterner AS har nylig signert en samarbeidsavtale med Grønn Gjødsel som holder til i Rakkestad kommune, Østfold. 

Avtalen sikrer at oppdrettere med leverte slambehandlingsanlegg fra Sterner AS, vil kunne levere tørket slam kostnadsfritt til anlegget i Rakkestad. Vi ønsker å være med for å bidra til sirkulær økonomiske løsninger sier: salgsansvarlig for slam og biogass anlegg i Sterner AS -  Bjørn Rune Heen. 

- Videre forteller Heen at avtalen er bygget opp slik at Grønn Gjødsel AS, dekker transport og leveranse til eget anlegg. Tørket slam fra Sterner AS sine kunder, har førsteprioritet i leveransesammenheng. 

– Det er oppdretter som eier resursen som slammet utgjør og eventuelle andre økonomiske forhold avtales direkte mellom oppdretter og Grønn Gjødsel, sier Heen. 

Daglig leder i Grønn Gjødsel AS, Lars Evju er på sin side veldig fornøyd med avtalen som bringer en forutsigbarhet og en høy kvalitet, på slammengden han benytter som tilleggsstoff i gjødselproduksjonen.

– Valget av samarbeidspartner er ikke tilfeldig uttaler Lars Evju, oppdrettere som benytter Sterner anlegg ligger langt høyere i næringsstoff og en bedre konsistens kontra de andre leveranser som vi har testet. 

Det er faktisk en stor differanse på best og gjennomsnitt nitrogen innhold. Ifølge våre tester ligger gjennomsnitt på 2 - 3 % kontra 7 % på leveranser som kommer fra Sterner AS sine kunder, samt en mye mindre forstøvet masse forklarer Evju.

Vi satser begge på at dette skal gi oss en synergieffekt og lar oss felles være med på en bærekraftig utvikling av biprodukter fra oppdrettsanlegg sier Heen og Evju. 

Les om fiskeslam og landbruk

https://www.nibio.no/nyheter/trket-fiskebsj-gir-god-kornvekst

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Scroll to top