SALGSLEDER AKVAKULTUR

Som ressurs i å bidra til videre vekst og utvikling i Bergen søker vi nå en salgsleder inne akvakultur. Akvakulturmarkedet er i vekst, og du vil ha ansvar i å bearbeide, planlegge og gjennomføre markeds - og kundeaktiviteter. Du vil kontinuerlig følge med i markedet og løpende vurdere muligheter for å posisjonere Sterners leveranser som den foretrukne teknologiske løsning. Se stillingen på Finn.no

SENIOR PROSESSINGENIØR

Til stillingen, lokalisert ved avd. Porsgrunn, ligger det ansvar og oppgaver i deltagelse og "know how" innen FoU såvel som faglig leveranse inn i prosjektene. Du vil samarbeide tett med salgsapparatet i selskapet, og det må påregnes noe reisevirksomhet. Se stillingen på Finn.no

SERVICETEKNIKER

Stillingen ved avd. Leknes, er knyttet til utførelse av serviceoppdrag - og montasje av teknisk utstyr på eksisterende - og nye installasjoner hos våre kunder, primært i Nord-Norge. Se stillingen på Finn.no