AirSep Inc.

AirSep er verdens fremste produsent av generatorer for egenproduksjon av oksygen både til medisinsk og industriell bruk. Selskapet er representert i over 100 land og Sterner AS er leverandør av disse produktene i Norge.

Krone Filter Solutions

Krones filtere beskytter de viktigste komponentene i anlegget mot forurensning. Stadig økende kvalitetskrav samt prosessrelatert forurensning gjør filtrering uunnværlig. Sterner kan tilby filterløsninger til alle bruksområder.

OxyGuard

Oxyguard International AS er vår leverandør av oksygensystemer og tilbehør. De har siden 1987 levert oksygenmålere til fiskeoppdretts-næringen og utviklet i 2001 sitt pc-baserte monitor og kontroll system Commander.

Nijhuis

Nijhuis Industries leverer effektive løsninger innen vannbehandling på en rekke områder. Nijhuis representerer det høyeste nivå innen moderne teknologi og innovasjon innenfor vannbehandling for en lang rekke bransjer.  For å imøtekomme kundenes behov, tilbyr Nijhuis spesialtilpassede installasjoner, som bygger på bærekraft og ressursutnyttelse - enten det dreier seg om spillvann, prosessvann eller utnyttelse av avfall fra renseprosessene.

NP Innovation AB

..utvikler, produserer og selger trykkløse filtersystemer av typen trommel- og skivefiltere. Funksjon og design ivaretatt på en slik måte at drift, vedlikehold og levetid representerer det beste man får på markedet. Filterne er enkle med god driftssikkerhet og lavt vedlikeholdsbehov og er spesielt benyttet innen rensing av prosess- og avløpsvann fra settefiskanlegg. De finnes også installert i ulike industrielle applikasjoner samt innenfor drikkevannsbehandling og polering av avløpsvann på kommunale avløpsrenseanlegg.

Wedeco

En av verdens største produsenter av ozon og UV anlegg. De har et meget bredt spekter av modeller og størrelser som favner vidt når det gjelder både vannmengder og type vann som skal desinfiseres. I dag finnes Wedecos UV–anlegg installert i vannverk, skip, brønnbåter, industri, oppdrettsanlegg, avløpsrenseanlegg m.m. over hele verden. I Norge er det Sterner som har størst kompetanse og erfaring på Wedeco produkter.