Våre tjenester

SERVICE OG RESERVEDELER

Flere av våre produkter er kritiske for driften i enkelte anlegg. Sterner ser det derfor meget viktig å ha et kompetent serviceapparat tilgjengelig hvis uhellet er ute.

Våre serviceteknikere er lokalisert på 4 steder i Norge. Med godt utstyrte servicebiler vil de kunne yte rask service over hele landet. Skjer det en kritisk feil utenom arbeidstid eller i helgen, er vår døgnbemannede vakttelefon klar for å kunne hjelpe.

Ved å ringe 94 84 32 50 vil vi garantere responstid på telefon innen 30 minutter.

Som kunde kan du velge å inngå serviceavtaler som gir driftsmessig forutsigbarhet eller om du ønsker å benytte oss på tilkallingsoppdrag.

Sterner har et velutstyrt reservedelslager sentralt på Ski. På denne måten unngår vi lange leveringstider på kritiske reservedeler og vi kan avhjelpe kunden så raskt som mulig.

REPARASJON AV INSTRUMENTERservicebiler

Vi tilbyr bl.a. reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter på hovedkontorets verksted.

Vi ber om at du alltid legger ved returskjema_folgeskjema når du sender inn produkter til service, slik at vi kan yte den servicen du forventer.

Service er prioritert i Sterner og vi tar ansvar for våre kunder og produkter.