Resirkulering - RAS-anlegg

Slambehandling og tørking

Fargefjerning med Aquazone

Desinfeksjon UV

Desinfeksjon med ozon

Filtrering

CO2-Lufting

Oksygenering

Måleinstrumenter

Oksygenproduksjon

Oksygenskap og slanger

Overvåking