Sterner Vakuumlufter

For å forhindre gassovermetning har vi designet svært effektive luftesystemer for akvakultur. Dette systemet baseres på prinsippet for vakuumlufting.
Ett svakt negativt trykk i lufter er en effektiv måte å sikre at det totale gasstrykket blir redusert til mindre enn 100 % metning.

Lufteren har løfteører i topp. Disse kan benyttes for oppheng av lufteren eller man kan la den stå på de gjennomførbare rørene som holder bunnplaten på plass. Lufter skal plasseres ca. 200 – 300 mm under vannstand.

Fordeler med Sterner vakuumlufter:

 • Høy effektivitet
 • Store kapasiteter
 • Lavt energiforbruk
 • Rimelig investering
 • Støy og sprutfri
 • Meget enkel i drfit og regulering
 • Leveres i standard størrelser fra 500 – 5000 lit/min (andre på forespørsel)
 • Kan monteres horisontalt og vertikalt

Sterner Kolonnelufter

Kolonneluftere benyttes for å oppnå en normal gassbalanse i vann. Etter oppvarming av vann får man høy overmetning av nitrogen som kan være dødelig for fisken i området 105-115 %. I området 102-105 % viser undersøkelser at dette kan være skadelig for fisken.

Kolonneluftere egner seg også godt i resirkuleringsanlegg for å tilføre oksygen til vann samt lufte ut skadelige gasser. Som følge av de unike biolegemene i Sterners kolonneluftere oppnås stor kontaktflate mellom luft og vann. Kolonnelufterne utføres i standard størrelser med høyde på luftere på 1700 mm eller 2000 mm. Diameter fra 300 til 1200 mm og kapasiteter fra 500 – 10000 liter/minutt.

Co2 lufter

Dette er en selvrensende, modulbasert kaskadelufter som kan tilpasses den enkeltes behov.

Vi nevner følgende produktfordeler:

 • Selvrensende, uten bruk av luft eller vann.
 • Fjerner garantert 60% av CO2 i vannet.
 • Virker like godt uten elektrisk vifte.
 • Krever minimalt vedlikehold.
 • Modulbasert.
 • Kan leveres for plassering i eksisterende eller plassbygde tanker.

Rett og slett den mest effektive CO2-lufteren på markedet!

CO2-lufteren er en selvrensende kaskade-type, den virker med medstrøms luft og vannstrøm. Fyllings media er konstruert av horisontale lag av PP-paneler, hver med mange små kanaler som kaskaden av vann må passere gjennom. Denne vannkaskaden gjennom panelene akselrerer luftstrømmen i samme nedover retning, samtidig som kraftig turbulens gjør gassutvekslingen fra vann til luft effektiv. CO2-lufteren virker uten vifte, men for inndørs innstallasjoner hvor det er viktig å evakuereluft med høyt CO2 innhold, er lufteren utstyrt med en axial vifte. Designet er modulbasert noe som reduserer prisen, og letter innstallasjonsarbeidet på eksisterende anlegg. Systemet består av en top distribution modul(er) for vannet, fyllingsmedie modul(er) og når innstallasjonen er komplett i egen enhet er det også en tank modul. Modulen produseres i to standard lengder; den korte har en maks kapasitet på 1500 l/min hver og den lengre 3000 l/min hver og den lengre 3000 l/min.