Sterner RAS Anlegg

Sterner har bygget mange oppdrettsanlegg med RAS - teknologi. Ved siden av å bygge nye RAS anlegg har vi utviklet et modulbasert RAS-system, der hver enhet har sitt eget anlegg for resirkulering av vannet (RAS).
Sammenlignet med tradisjonelle sentraliserte RAS systemer medfører modulløsningen en rekke viktige fortrinn :

  • Hver enhet kan være biologisk adskilt
  • Individuell frihet for temperatur og salinitet
  • Legger til rette for trinnvis utbygging
  • Mindre investeringer og mindre driftskostnader

Ved siden av RAS - moduler bygger vi også komplette anlegg for vannbehandling og gjenbruk. Her har vi imidlertid ingen standard løsninger. På samme måte som med RAS moduler bygger vi inn all vår kunnskap og erfaring innen vannbehandling, som gassutveksling, oksygenering, fisketransport, sortering, dødfiskhåntering etc. Vi er videre i stand til å tilby høyeste sikkerhet på fødevann for å hindre at smittestoffer blir introdusert. Vi kan dessuten tilby ozonbehandling både før og etter bioreaktor, i kombinasjoner med filterløsning. Disse trinnene bidrar til et klart vann i RAS-systemet.

Les om et slikt eksempel her