Sterner RAS Modul

Sterner har utviklet et modulbasert RAS-system, der hver enhet har sitt eget anlegg for resirkulering av vannet (RAS)

Sammenlignet med tradisjonelle sentraliserte RAS systemer medfører modulløsningen en rekke viktige fortrinn :

  • Hver enhet kan være biologisk adskilt
  • Individuell frihet for temperatur og salinitet
  • Legger til rette for trinnvis utbygging
  • Mindre investeringer og mindre driftskostnader

BioClear RAS

Sterners lange erfaring innen oppdrett og vannbehandling, ved siden av mulighetene som ligger i å bygge landbaserte oppdrettsanlegg, har gjort det mulig å optimalisere og fininnstille alle trinn i vannbehandlingen. Sterner leverer prosesser som ikke bare er effektive, vi leverer komplette løsninger som vi vet vil fungere, og som er istand til å bringe både produskjonen og overskuddet til nye høyder.

BioClear er navnet på Sterners signaturprodukt innen komplette anlegg for vannbehandling og gjenbruk. BioClear er et komplett system, der vi har bygget inn all vår kunnskap og erfaring innen vannbehandling, som gassutveksling, oksygenering, fisketransport, sortering, dødfiskhåntering etc. Vi er videre i stand til å tilby høyeste sikkerhet på fødevann for å hindre at smittestoffer blir introdusert. Vi kan dessuten tilby ozonbehandling både før og etter bioreaktor, i kombinasjoner med filterløsning. Disse trinnene bidrar til et klart vann i RAS-systemet.