Fortykking og tørking med MAT – prosessen

MAT-prosessen er utviklet spesielt for avvanning og tørking av slamfraksjonen fra filtrering av avløpsvann i akvakultur.
Slamfraksjonen i slike anlegg inneholder ikke fiber og er således svært vanskelig å bearbeide mekanisk.

Sterner har utviklet et unikt konsept som:
• Håndterer varierende innløpsbelastning (konsentrasjon og mengde)
• Gir stabilt minimum 90 % TS på sluttproduktet (dermed lagringsstabilt)
• Har lave energi- og driftskostnader
• Har lavt vedlikeholds- og ettersynsbehov
• Som enkelt lar seg utvide ved økt produksjon på anlegget

Biogass med ABR-prosessen

 Vår ABR-prosess er en anaerob biologisk prosess som produserer biogass og samtidig fjerner suspendert stoff i avløpsvann fra akvakultur. På denne måten kan man kombinere avløpsrensing og energiproduksjon. Dette er spesielt interessant for større anlegg der tradisjonelle mekaniske avvannings- og tørkesystemer blir store og energikrevende. Det spesielle med prosessen er at den er svært kompakt til en anaerob biologisk prosess å være, da metanproduserende bakterier vanligvis arbeider langsomt. Slamresten kan avvannes med Sterners MAT-prosess. Energien kan benyttes til prosessen selv, slik at man får et meget interessant energiregnskap.