Stillingsannonse Salgsingeniør

I årene framover vil Sterner AS oppleve en betydelig vekst både nasjonalt og internasjonalt og derfor ønsker vi å styrke vårt fagmiljø med en Salgsingeniør ved hovedkontoret i Ski.

Vi har god og tett kontakt med kundene og setter vår ære i å møte eksisterende – og nye kunder med tekniske løsninger basert på Sterners teknologi.


I stillingen ligger det ansvar og oppgaver knyttet til å bearbeide, planlegge og gjennomføre markeds – og kundeaktiviteter.

Som Salgsingeniør i Sterner as vil du tilby kundene riktige tekniske vannbehandlingsløsninger og utvikle en god relasjon til våre kunder og leverandører.

Du vil kontinuerlig følge med i markedet og løpende vurdere muligheter for å posisjonere Sterners leveranser som den foretrukne teknologiske løsning for å utarbeide og følge opp tilbud/løsninger.

Det å være Salgsingeniør hos Sterner betyr frihet under ansvar og du har mulighet stil å styre mye av din arbeidsdag selv. Om du skremmes av ordet salg kan vi si at du vil heller føle deg som en teknisk rådgiver opp mot våre kunder. Salgsbiten og forhandlinger tar vi som team til du kan håndtere dette selv.

Vi tilbyr:

 • En fleksibel og utfordrende stilling i et selskap i vekst.
 • Mulighet for å skape din egen arbeidshverdag med uante muligheter.
 • Hjemmekontor, kontorplass og reisevirksomhet
 • Et kompetent og hjelpsomt teknisk fagmiljø.
 • Solide konkurransedyktige betingelser.
 • En arbeidskultur med korte beslutningsveier.
 •  

Kompetanseprofil:

 • Interesse for varierte tekniske problemstillinger og som bidrar i problemløsning overfor kundene.
 • Relevant teknisk bakgrunn innen, maskin/mekanisk, VVS, energi, elektro, automasjon eller prosess.
 • Gjerne erfaring med salg – og kundeoppfølging.
 • Kommersiell fremføring og interesse av å bygge relasjoner til kunder og leverandører.
 • Fortrolig med reiseaktivitet, selvstendig, ambisiøs og resultatorientert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
Søknad og CV sendes til Leder for Drikkevann, Avløp og Maritim:
Jan Munkvold
Jan Munkvold
Leder Maritim, Drikkevann og Avløp
Presentasjon av ansatt i Sterner