Fargefjerning med AquaZone prosessen

Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende fargetall og høyere organisk innhold i de fleste råvanns kilder. Den vanligste utfordringen er å redusere humus, som arter seg som en te-lignende farge og gir en myraktig smak på vannet. Humus er næringsrike rester av planter og dyr som naturen bruker lang tid på å bryte ned. I tillegg vil det forekomme alger og bakterier, ofte i forbindelse med tilsig og utslipp fra landbruk og spredt bebyggelse. For å få oppnå tilfredsstillende vannkvalitet og sikker desinfeksjon er det nødvendig å fjerne det organiske innholdet.

AquaZone-prosessen består av en grundig vannrensing og to desinfeksjonstrinn. Først desinfiseres vannet med ozon, som også deler opp det organiske innholdet. I neste trinn renses vannet i et biologisk filter, som også fanger opp forbindelser som kan gi dårlig smak. Til slutt, før vannet sendes ut på ledningsnettet, desinfiseres det med UV-lys. Resultatet er et rent, velsmakende vann som er trygt å drikke. Prosessen er kjemikaliefri og gir lavt utslipp av klimagasser.

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om AquaZone prosessen.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best til ditt behov.