Azud Helix diskfilter

Effektiv filtrering med mindre tilstopping.

Helix filter danner en spirallignende sentrifugalkraft som reduserer en stor del av partiklene som finnes i vannet. Dette betyr at filtret trenger svært få tilbakespylinger og har et lavt vannforbruk til tilbakespyling.

AZUD HELIX AUTOMATISK
er utstyrt med komponenter som er bygget for optimal filtrering i vann og væsker med variabel pH. Filteret er utstyrt med komponenter som er bygget for optimal filtrering i vann og væsker med varierende pH-verdi.
- Alle deler er bygget for full sjøvannstoleranse
- Filteret er designet og sertifisert for filtrering av vann til humant konsum
- Alle komponenter er bygget for høy toleranse av sjøvann samt høye klorverdier

Azud Luxon automatisk filter

AZUD LUXON filterne gir en kontinuerlig tilførsel av filtrert vann selv under tilbakespyling.

 • Vannbesparende
 • Stor filterflate, inntil 85200 cm2
 • Flensåpninger fra 50-1000 mm
 • Høy kapasitet, 20-7700 m3/time
 • Lysåpninger fra 10-2000 micron
 • Kan arbeide med væsker med temperaturer inntil 60 grader C

Tilpassede løsninger for hver applikasjon:

 • Sjøvannsfiltering
 • Drikkevannsinnstallasjoner
 • Installasjoner som håndterer spesielt aggressive omgivelser der man har behov for spesifikke materalkombinasjoner i 304, 316 stål bl.a.
 • Behov for håndtering av høyt arbeidstrykk; 10bar/145 psi, 16bar/232 psi, 25bar/362 psi
 • Installasjoner med krav om håndtering av høye temperaturer – inntil 90 grader C /194 grader F
 • Muligheter for å håndtere ulike internasjonale produksjonsstandarder som DIN, ISO etc.
 • Produksjon under ASME standard

Krone KSF

KSF filteret er en allsidig bøttesil for flytende medier, som er laget av GGG-50 (nodulær grafitt) i overensstemmelse med EN-GJS-500-7 / ASTM 80-55-06 eller Rg 10 (spesialversjon).

KSF-filteret karakteriseres ved høy ytelse, lav vekt og plassbesparende design, så vel som en ekstremt rask og lettvint rengjøring.

 • Fleksibel kombinasjon av filterhusstørrelser, filteroverflater og tilkoblingsflenser. 12 filterhusstørrelser kan kombineres med forskjellige flenser, noe som sikrer tilpasning til eksisterende prosessutstyr og mengden av forurensing.
 • Et utvalg av variable filteroveflater.

Krone KRF

KRF tilbakespylingsfilter er et allsidig selvrensende, vedlikeholdsfritt filter for vann og forbehandlet prosessvann.

Krone KAF Bernoulli

KAF Bernoulli filteret er et allsidig, selvrensende og så å si vedlikeholdsfritt filter for fjerning av partikulære kontaminanter fra tungt forurenset vann så vel som prosessvæsker f.eks. fra naturlige vannkilder (sjøvann, elvevann), samt varme- eller kjølekretser og prosesser.

Filteret fungerer ved så lavt arbeidstrykk som 0,3 bar, og det karakteriseres ved så ekstremt lavt trykktap som 0,09 bar ved høy gjennomstrømning. Det har en enkel, robust konstruksjon med høy ytelse, lav vekt og små byggemål.

·         Fra et arbeidstrykk på 0,3 bar

·         Filteret kan installeres i et rørsystem i enhver posisjon

Filtrasjonssteg x 160 mikron (100 µ tilgjengelig) – 100 mm

Prefilter

Sterner Prefilter er et anvendelig produkt som kan tilpasses en lang rekke applikasjoner.

Prefilteret består av en wedge wire overflate som med en gitt frekvens rengjøres med et skrapeverk. Drivverket til skrapeverket er basert på det samme vedlikeholdsfrie komposittkjedet som trommelfilterne Sterner leverer. Skrapeverket sørger for at man får av vanskelig materiale fra siloverflaten og på den måten reduserer behovet for manuelt vedlikehold. Prefilteret leveres gjerne med en spyleanordning, men fordi man mekanisk rengjør overflaten med jevne mellomrom er forbruket av spylevann svært lavt.

Sterner Prefilter tilpasses blant annet følgende applikasjoner:

 • Som forfilter integrert i trommelfilterinstallasjoner for å ta ut grovere partikler som fôrrester
 • Som fiskesperrer der man unngår tilstopping og reduksjon av hydraulisk kapasitet
 • Som avvanningstrinn i prosesser for lusebehandling der hensikten er å holde tilbake fjernet lus og slippe vannet igjennom

Skivefilter

Trykkløs eller gravimetrisk filtrering gir en skånsom avskilling av partikler som er viktig blant annet i applikasjoner der partiklene lett oppmales.

Skivefilteret skiller seg fra trommelfilteret primært gjennom måten filterflaten er bygget opp på. I skivefilteret lager man seksjoner med filterflate med hver sitt tilhørende spylesystem. Når vannmengdene blir store setter dette begrensninger for lengden og diamteren på trommelkonstruksjonen grunnet vekt på akslingen. I tillegg vil et skivefilter gi større filterareal på samme utvendige flatemål. Innen akvakultur har trommelfiltere og skivefiltere vært en foretrukket løsning spesielt på avløpsrensing og som komponent i RAS-anlegg. Dette fordi partikler i denne type vann er små og større partikler lett oppmales. I et RAS-anlegg er det også viktig å fjerne de mindre partiklene. Sterner har arbeidet med trommelfiltere i mange år og valgte i 2013 å starte et samarbeid med NP Innovation AB i Malmø. NP ble etablert av Nils-Åke Person, en nestor innen utvikling av denne teknologien. NP sine filtere bærer preg av flere forbedringer både når det gjelder konstruksjon, design og effektivitet. Skivefilter er også levert til applikasjoner innen drikkevann, kommunalt avløpsvann, industri og varme- og kjølekretser

Trommelfilter

Trykkløs eller gravimetrisk filtrering gir en skånsom avskilling av partikler som er viktig blant annet i applikasjoner der partiklene lett oppmales.

Innen akvakultur har trommelfilteret vært en foretrukket løsning spesielt på avløpsrensing og som komponent i RAS-anlegg. Dette fordi partikler i denne type vann er små og større partikler lett oppmales. I et RAS-anlegg er det også viktig å fjerne de mindre partiklene. Sterner har arbeidet med trommelfiltere i mange år og valgte i 2013 å starte et samarbeid med NP Innovation AB i Malmø. NP ble etablert av Nils-Åke Person, en nestor innen utvikling av denne teknologien. NP sine filtere bærer preg av flere forbedringer både når det gjelder konstruksjon, design og effektivitet. Trommelfilter er også levert til applikasjoner innen drikkevann, kommunalt avløpsvann, industri og varme- og kjølekretser.