Oksygenering med Oxytech

Forbruk av oksygen hos fisk er en av de mest sentrale parameterne å ha kontroll på i oppdrett. Fiskens oksygenforbruk er en forutsetning for dimensjonering av oksygenmengder som skal tilsettes, og det er en stor sammenheng mellom oksygenmetning i vannet og tilveksten hos laksen.

Den velkjente Oxytech oksygeninnblanderen fra Sterner gir total oksygenering av hele vannstrømmen og gjerne på karnivå. Da får man muligheten til å finjustere oksygennivået i hvert kar, samtidig som vannstrømmen fra innblanderen kan brukes til å bedre selvrensingen i karet.

Sterner AS har gjennom 30 år installert mange hundre Oxytech innblandere, og fokuserer hele tiden på optimalisering av teknologien. Sterner AS leverer komplette systemer for automatisk oksygenering av vannet, gjerne kombinert med annet utstyr for å regulere vannkvaliteten. Vi har systemer både for total oksygenering av vannstrømmen og direkte oksygenering i oppdrettskar. Vi leverer deler og pakkeløsninger, med oksygengeneratorer, fordelingssystem, innblanding, nød-oksygenering og automatikksystem med overvåkning og regulering. Vi opplever at flere og flere oppdager økonomien i å produsere oksygen selv.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt anlegg.

Oksygenproduksjon

Oksygenproduksjon med AirSep oksygengeneratorer reduserer oksygenutgiftene med inntil 50% sammenlignet med flytende oksygen, alle kostnader tatt i betraktning. Oksygengeneratorene gir oksygen ved lavtrykk, ca. 3 bar, hvilket innebærer lav risiko for skade.
Med egenprodusert oksygen direkte til bruk er tapet lik null. AirSep er sannsynligvis en av verdens mest driftssikre oksygengeneratorer - helautomatiske og enkle, uten krav til spesielle forkunnskaper.
Områder våre oksygengeneratorer er i bruk:

  • Akvakultur
  • Avløpsrensing
  • Drikkevannsproduksjon
  • Termisk/Kjemisk Oksydasjon
  • Skjæring/Eloksering/Soldering
  • Miljøtiltak i sjøer og vassdrag
  • Glassverk/Smelterier/Glassblåsing
  • Sykehus og helseinstitusjoner

Se vårt utvalg av oksygengeneratorer i nettbutikken vår.

Oksygenskap og tilbehør

Se vårt utvalg av oksygenskap, slanger, diffusorer, injektorer og annet tilbehør i vår nettbutikk.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best til ditt behov.