Vellykket slamseminar 01. desember 2016

fauske-hotell-facade

Nærmere 20 personer hadde funnet veien til vårt slamseminar på Fauske Hotell 1. desember.

Sterner presenterte sine prosesser for slambehandling som allerede har etablert seg som de ledende i markedet. Videre ble det fortalt litt om den forskning og utvikling som Sterner satser på både når det gjelder videreutvikling av MAT– og ABR-prosessene samt behandling av sjøvannsholdig slam. Norcem var invitert for å holde et innlegg om den avhendingsmuligheten de representerer.

Presentasjonene var faglig lagt opp og pekte på de utfordringer man må være oppmerksomme på ved behandling av denne type slam. Videre viktigheten av massebalanser over anlegget, prøvetaking, drift etc.

Den faglige delen ble avsluttet med en omvisning på Sisomars anlegg nord for Fauske. De har hatt et MAT-anlegg fra Sterner i drift siden mars 2016 med svært gode og stabile resultater.
Etter omvisning avsluttet vi dagen på hotellet med en middag.

Det ble registrert svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne og flere ønsket en snarlig dialog om våre
løsninger.