Sterner AS
Søk
Close this search box.

Fra fiskeslam til gjødsel hos verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret

Hima Seafood, som er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret på Rjukan, har tatt en imponerende forpliktelse til bærekraft ved å investere i avansert slambehandlingsteknologi. Dette anlegget, som er utformet til å produsere 9 000 tonn fisk årlig, bygger på teknologien RAS (Resirkulerende Akvakultur System), der vannet renses og gjenbrukes for å minimere miljøavtrykket. Sterner, en ledende aktør innen akvakulturteknologi, leverer en innovativ løsning for slambehandling som bidrar til å ivareta og utnytte slammet som en verdifull ressurs.

Tar bærekraft på alvor

Hima Seafood har en tydelig misjon – å produsere førsteklasses ørret ved hjelp av den mest bærekraftige og skalerbare formen for akvakulturproduksjon tilgjengelig. En nøkkelkomponent i denne bærekraftige tilnærmingen er behandlingen av slam fra anlegget.

I et RAS-anlegg genereres det betydelige mengder slam, som må fjernes fra vannet som sirkulerer tilbake til fisken. Karl Levinsen, prosjektdirektør hos Eyvi, hovedentreprenøren sammen med Total Betong på prosjektet, er entusiastisk over teknologien som skal håndtere slammet.

-Vi sitter igjen med det rensede slammet som et biprodukt fra anlegget, og ved å benytte riktig teknologi vil dette biproduktet skape nye verdier. Tradisjonelt er slikt slam betraktet som avfall, men teknologiske fremskritt de siste årene har åpnet døren for en mer bærekraftig forvaltning, forklarer Levinsen.

En viktig ressurs

Valget av Sterner som leverandør for slambehandlingsløsningen er en naturlig beslutning, ettersom selskapet har lang historie med vellykket levering av akvakulturteknologi, og mange års erfaring med leveranse av slambehandlingsanlegg. Sterners teknologi sørger for effektiv fortykking, avvanning og tørking av slammet fra hele oppdrettsanlegget. Resultatet er et produkt av høy kvalitet som skal gjenbrukes som organisk gjødsel i landbruket.

-Dette vil ha betydelig verdi, ikke bare for Hima Seafood, men også for å fremme den sirkulære økonomien og beskyttelsen av vårt miljø, sier Levinsen.

Sterner er et norsk selskap som spesialiserer seg på teknologi for rent vann innen flere ulike markeder inkludert drikkevannsrensing, vannbehandling på brønnbåter, avløpsrensing og oppdrettsteknologi til akvakulturnæringen.

F.v. foran: Daniel Persen, prosjektleder i Sterner. Karl Levinsen, prosjektdirektør i Eyvi. Stian Johnsen, daglig leder akvakultur i Sterner. F.v. bak: Robert Eliassen, leder for slambehandling og biogass i Sterner. Sondre Kaasa, prosessingeniør i Sterner.

-Det som virkelig skiller denne løsningen fra andre er den spesielle tørkemetoden, bemerker Daniel Persen, prosjektleder hos Sterner. -Vi tørker og hygieniserer slammet i en og samme prosess for å oppfylle kravene i gjødselvareforskriften. Det ligger mange års erfaring og høy kompetanse bak prosjekteringen av dette komplekse anlegget, som sørger for at ytelseskravene innfris. Det bør også nevnes at restvarmen fra slam-behandlingen hos Hima Seafood vil benyttes til å varme opp bygningsmassen, noe som gjør dette til et ytterst energieffektivt anlegg.

 

Banebrytende teknologi

Gjennom et omfattende forprosjekt har Sterner, i tett samarbeid med Eyvi, designet og utviklet en innovativ og robust behandlingsprosess som vil resirkulere alt slam fra Hima Seafoods oppdrettsanlegg. Slammet blir tørket og hygienisert, og sluttproduktet er organisk gjødsel av høy kvalitet som går tilbake til landbruket.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Ida Grønli
Ida Kristoffersen
Markedsføring- og kommunikasjonsansvarlig

 

  •  

AKTUELT