Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner avløpsrensing

Trygt utslipp med effektiv avløpsrensing

Det er med rette et stadig større søkelys på utslipp. Det er viktig at det som slippes ut i naturen ikke er skadelig for miljøet, og kravene som stilles til rensing av avløp før utslipp blir stadig strengere.

Sterner har i over 30 år opparbeidet seg sterk kompetanse på teknologier for rensing av vann, og rensing av avløpsvann er en viktig del av dette.

Enten det er industriell avløpsrensing etter matproduksjon eller kommunale renseanlegg, så leverer vi i Sterner stabile prosesser som yter god rensing.

Våre prosesser sørger for at det man slipper ut i naturen ikke inneholder skadelige partikler eller stoffer.

Renseanlegg for avløpsvann

VÅRE REFERANSER

Våre kunder er viktige for oss, ta gjerne en titt på noen av anleggene vi har levert og hva våre kunder har å si om oss som leverandør. Se våre referanser her.

Sterner ansatt tar service på kommunalt renseanlegg

Kommunale renseanlegg

Norge henger etter andre land i Europa når det gjelder rensing av kommunalt avløp som renner ut i våre vannsystemer.

Sterner har teknologien, og er med på å sikre god rensing av avløpsvann innen kommunal sektor.

Vi kan levere hele totalentrepriser på renseanlegg som kan inneholde alt fra en god forbehandling, egenutviklede og kostnadseffektive biologiske renseprosesser, effektiv slamseparasjon og til slutt polering og desinfeksjon med UV-lys.

Sterner har lang erfaring med avløpsrensing, og vi bruker utstyr av solid kvalitet som gir gode renseresultater for å møte dagens og fremtidens utfordringer innenfor dette markedet.

Rensing av avløpsvann etter produksjon

Avløpsvann fra industrien, det være seg næringsmiddelindustri eller annen type industri, har i den siste tiden fått strenge krav på seg til rensing før utslipp.

BAT (beste anvendbare teknologi) er i den siste tiden blitt nevnt av alle nasjonale institusjoner som utformer rensekrav innenfor industriavløp.

Sterner med sin kompetanse leverer prosesser og teknologier for rensing av slikt avløpsvann som tilfredsstiller BAT-kravene.

Avløpsrensing innen akvakultur

Akvakulturnæringen er også en stor del av Sterners virksomhet, og vi har jobbet frem gode løsninger innen behandling av slam og avløp i næringen.

Slammet fra oppdrettsanlegg er en viktig ressurs, som – hvis behandlet riktig – bidrar stort til sirkulærøkonomien. Slammet inneholder viktige næringsstoffer som gjør det til et verdifullt tilskudd til gjødselproduksjon i det norske landbruket.

Vi utvikler effektive løsninger for biologisk rensing, denitrifisering, slamseparasjon og biogass, og tar med oss viktig kunnskap fra alle markedene vi jobber i, for å skape de beste, mest innovative løsningene som setter bærekraft på agendaen.

Med tilgjengelighet i hele landet, er du sikret rask hjelp om noe skulle skje

Med kontorer fra Lofoten i nord, til Porsgrunn i sør, kan du være trygg på rask respons og tett oppfølging uansett hvor i landet ditt anlegg befinner seg.

Vi har en stor serviceavdeling, klar til å rykke ut om noe skulle skje. Vi tilbyr også faste serviceavtaler slik at du som kunde er trygg på at anlegget ditt hele tiden fungerer som det skal. Våre teknikere har høy kompetanse, og tar alle utfordringer på strak arm.

Vi har et stort utvalg av reservedeler og komponenter

Våre komponenter er nøye utvalgt, og har høy kvalitet. Om du behøver reservedeler, eller komponenter som hjelper ditt anlegg til bedre vannkvalitet, finner du oversikt over disse i vår nettbutikk