Vi søker Automasjonsingeniører

Sterner AS utvikler seg raskt videre i akvakulturmarkedet og opplever en betydelig økning i etterspørselen etter selskapets prosesser, systemer og produkter nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker å styrke vårt automasjonsmiljø ved prosjektavdelingen i Porsgrunn med fagkompetanse innen elektro / automasjon med relevant bransjeerfaring.

Vil du ha mer informasjon om denne stillingen? Ta kontakt med Tom Høier Petersen på tlf. +47 915 90 570 eller epost tom@hoier.one 

Vi søker Senior Prosessingeniør

Vår veletablerte sirkulære RAS teknologi for landbasert fiskeoppdrett utvikler seg raskt både nasjonalt og internasjonalt. Vi opplever en betydelig økning i etterspørselen etter våre bærekraftige anlegg hvor alt avfall / slam som genereres omdannes til fornybare ressurser i form av gjødsel og / eller biogass. For å imøtekomme etterspørselen fra markedet søker vi en dyktig prosess-ingeniør til akvakultur avdelingen i Porsgrunn. 

Les mer om stillingen, og søk her