Akvakultur Vannsparing

Lerøy Bjørsvik Smoltanlegg ørret

Les artikkel

MH ST Stamfisk Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

MH Tveitevågen Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

Akvakultur RAS Anlegg

Bremnes Seashore Tre RAS-anlegg

Les artikkel her

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2015-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 1
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 3200 kg/dag

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 0
Status: Overtatt
Maksimal utfôring: 3200 kg/dag

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2018
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 2
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 6500 kg/dag

Bodø to RAS-anlegg

Fase 1
Kunde Nord Universitet
Tyle anlegg RAS anlegg
Årstall 2016
Maksimal utfóring 20 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Fase 2
Kunde Statsbygg
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Campus Ås Tre RAS-anlegg

Kunde Statsbygg (for Campus Ås)
Årstall 2015
Type anlegg: 3 RAS-anlegg
Status: Igangkjørt og overtatt av kunde
Leveranseomfang 3 stk. parallelle RAS-moduler
Maksimal utfóring: 15 kg/dag (x3)
RAS 1 og RAS 2: Laks og regnbueørret RAS 3: Tilapia

iLab RAS-anlegg

Kunde: Ilab
Årstall 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg
Status: I prosjekteringsfase
Maksimal utfóring: 45 kg/dag
Type fisk: Kaldtvannsarter

Vik Settefisk, modulbasert RAS

Kunde: Vik Settefisk
Type anlegg: RAS
Maks utfôring: 450 kg/døgn

Strømsnes RAS-anlegg

Detaljer kommer snart

OFA, RAS til kultiveringsanlegg

RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon.
Overvåkingsanlegg og komplett prosess med utekar.

Akvakultur Slambehandling

Lerøy Bjørsvik, MAT slambehandling

Etter dialog rundt flere anlegg i Lerøykonsernet ble Bjørsvik det første som valgte vår prosess. Anlegget er levert og driftes gjennom en leasingavtale mellom Sterner og Lerøy. Dette settefiskanlegget produserer ørret og har fungert veldig godt ikke minst takket være dedikerte operatører som tar de daglige sjekkpunktene på alvor.
FAKTA OM ANLEGGET:
-  Gjennomstrømningsanlegg
-  Inntil 1400 tonn fôr pr år
- Oppsamling av tynnslam fra trommelfilter
- Oppkonsentrering av dette til ≥ 90% TS
- Byggeår MAT – 2018 

Bremnes Seashore, MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Flatanger Settefisk AS

Byggeår: 2015
Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
Smoltproduksjon: 7,5 mill
Total utfôring pr år: 700 tonn
Les artikkel

Lødingen MAT slambehandling

Byggeår: 2017
Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
Smoltproduksjon: 7,5 mill
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 1820 tonn fôr pr år

Salmar Troms settefisk slambehandling MAT

Byggeår MAT – 2017
RAS-anlegg
Inntil 1400 tonn fôr/år

Sisomar MAT slambehandling

Byggeår MAT – 2016
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 1400 tonn fôr/år

Ranfjord Fiskeprodukter

Byggeår MAT – 2018/2019
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 600 tonn fôr/år

Silver Seed Containerbasert MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
Byggeår 2016 - 2017
Gjennomstrømningsanlegg
Inntil 450 tonn fôr/år

Cermaq Forsann ABR + MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Nesfossen Smolt AS, oksygenering og slamoppsamling

3 x Oxytech 6000, 3 x Ø12 m kar

Bremnes, Slamoppsamling

Avløpsrensing

Skjåk kommune, Bismo-Skjåk RA

Byggeår: 2015-16
Applikasjon: Kommunal avløpsensing
Forbehandling, biotrinn, kjemisk felling/flotasjon, slambehandling
Belastning/kapasitet: 1600 pe, Qdim= 42 m3/h, BOF 5dim=160 kg/d

Bø kommune, Bø RA

Kunde Bø kommune
Type avløp Kommunalt avløp
Årstall 2012-2014
Entrepriseform Totalentreprise
Belastning/kapasitet: 9 800 pe
Qdim 155 m3/h

Enebakk kommune, Kirkebygda RA

Byggeår: 2012-15
Applikasjon:
Innløp og forbehandling, biotrinn (MBBR), kjemisk felling/flokkulering, slamseparasjon (flotasjon) slamlagre/avvanning
Belastning/kapasitet:
15000 pe, Qdim=225 m3/h, BOF 5dim=900 kg/d

Drikkevann

Hole kommune

Totalentreprise på prosessutstyr Bønsnes vannbehandlingsanlegg
Byggeår: 2012
Belastning/kapasitet: 216 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Råvannskilde: Tyrifjorden

Flora kommune, Florø vassverk

Byggeår: 2011-12
Applikasjon: Karbonatiseringsanlegg
Belastning/kapasitet: 560 m3/t
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Asker og Bærum vannverk, Kattås vba.

Kattås vannbehandlingsannlegg
Byggeår: 2008-09
Belastning/kapasitet: 5400 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO

Maritimt

Havyard MMC AS, M/S Ronja Polaris

Byggeår: 2014
Filter: 3 x HDF 1204
Oksygengenerator: 2 x Airsep AS-N
Ozonanlegg: 2 x SMO400S
UV-anlegg: 3 x Quadron 1200

Havyard MMC AS, Bakkafrost (M/S Hans A. Bakka)

Byggeår: 2015
Filter: 3 x NP Drumfilter T1212
Ozonanlegg: SMO evo 410S/SMO evo510S