Sterner AS
Søk
Close this search box.

Effektiv rensing av avløp fra settefiskproduksjon

F.v: Arne Hjalmar Knap og Robert Eliassen fra Sterner AS - Nils Jøstensen og Jon Meisfjord fra Sisomar AS. Foto: Sisomar

Sisomar er en bedrift med 30 års erfaring innenfor produksjon av kvalitetssmolt lokalisert på Straumen i Sørfold Kommune.

– Gjennom å lese i media kan det virke som om næringen ødelegger miljøet i områdene vi opererer innenfor. Dette er meget beklagelig og vi må påpeke at vi er avhengige av et rent miljø både internt i anlegget og tilknyttet resipienten for å få lov til å drifte anleggene etter krav fra myndighetene, sier daglig leder Jon Meisfjord i Sisomar.

– Dersom vi ødelegger miljøet vi jobber i har vi ødelagt grunnlaget vårt, poengterer han.

Utvider driften
Sisomar har en tillatelse til produksjon av inntil 9 millionrt smolt pr år og et maksimalt fôrforbruk på 1.400 tonn. Man utvider nå driften og har i den sammenheng søkt om utvidelse til 2.200 tonn utfôring pr.år

– Kravene i utslippstillatelsen sier at vi skal ha en rensing av avløpsvannet på minimum 50% av suspendert stoff og en reduksjon i spesifikt oksygenforbruk.

Renseanlegget som ble installert i 2015/16 gjør at Sisomar oppfyller kravene satt til utslipp fra anlegget. Teknologien og stadig større kunnskap om de ulike faktorer for slam behandling samt et system som gir dem gode data på fôrspill, gjør at man igjen velger samme leverandør i deres videre satsing på rensing.

Rensing av store vannmengder (120 kubikk / minutt) i et anlegg med gjennomstrømmingsteknologi er en utfordring, Sterner har vist at de har teknologi og kunnskap til å ta hånd om denne utfordringen.

– Sterner leverte vårt første anlegg, i sin tid var dette et av de første som ble bygget, teknologien og kunnskapen rundt slam behandling har utviklet seg siden vårt første anlegg.

– Kunnskapen rundt målepunkter og verifisering av renseprosess tror vi blir avgjørende i tiden som kommer, leverandører med kompetanse vil sammen med oss danne et godt team. Gode målbare grensesnitt for renseprosess er hos Sisomar en viktig faktor, og sist men ikke minst en god dokumentert avhending av rest ressursen (tørket slam). Dette er viktig for sunn og sirkulær økonomisk drift.

Full produksjon
Det nye utvidede anlegget ble startet opp 5. desember og produserer for fullt, vi ser frem til tett samarbeid med Sterner i driftsperioden.

I samtale med Bjørn Rune Heen – salgsansvarlig for slam og biogass anlegg i Sterner, opplyser Jon Meisfjord – daglig leder i Sisomar;

– Vi er veldig fornøyd med tidligere leveranse til tross for ulike utfordringer som har oppstått underveis. Disse har selskapene i samarbeid løst fortløpende.

– Etter 4 års driftserfaring med gammel anlegg, god dialog og mindre justeringer/forbedringer av enkelte komponenter har Sterner levert et anlegg som virkelig leverer og fungerer slik det skal.
På grunn av endringer i produksjon og stadig effektiviseringer i driften er det viktig at anlegget kan vokse i takt med utviklingen.

AKTUELT