Sterner AS
Søk
Close this search box.

Bærekraft

Teknologi med klima, miljø og fremtiden i fokus

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle teknologi som er bærekraftig, og en del av sirkulærøkonomien. Fremtiden er viktig, og vi er med på å forme den.

Løsningene vi leverer har minimalt med utslipp og bidrar til å redusere næringens fotavtrykk både lokalt og globalt. Vi har en visjon om null utslipp til luft, null utslipp til land og null utslipp til vann.

Enten du har et biogassanlegg eller en løsning for tørking av slam fra oss, sørger vi for å utnytte ressursene i slammet optimalt. Det som i noen næringer er sett på som avfall, er en nyttig ressurs for andre. Med et tett samarbeid med firmaet Grønn Gjødsel, sørger vi for at slammet forvaltes videre fra matproduksjon i oppdrettsnæringen og inn i landbruket til bruk i gjødsel til videre matproduksjon – dette er sirkulærøkonomi på sitt beste.
Det lønner seg å tenke sirkulært, og våre biogassanlegg sørger for å skape termisk energi eller elektrisitet lokalt. Energien som dannes benyttes til å drive hele slambehandlingsprosessen, og overskuddsenergien går tilbake til anlegget. Slamresten som er igjen etter biogassproduksjonen benyttes som gjødsel i landbruket.

Vi renser drikkevannet med vår egenutviklede prosess, AquaZone, som er helt uten tilsetninger av kjemikalier. På den måten sikrer vi rent, velsmakende vann som er trygt å drikke.

Vi har alltid fokus på at anleggene vi leverer er energieffektive. Dette har både en stor innvirkning på anleggets driftskostnader, men ikke minst har det er stor effekt på klimaavtrykket anleggene har. Mindre energibehov er lik mindre fotavtrykk og lavere kostnader.

Rent vann er grunnleggende for folkehelse, og for effektiv og trygg produksjon. Vår påstand er at trygt vann gir et trygt land. Dette gjelder i hele verden – også i Norge. Det er vår jobb å sørge for at vannet blir renset på en forsvarlig måte, og at prosessene som renser vannet er miljøvennlige.