Sterner AS
Søk
Close this search box.

Komponenter

Nøkkelen til suksess med oppdrett er vannkvaliteten, og ved å skifte ut eller legge til de rette komponentene kan du øke produksjonen på anlegget betraktelig. Når vannkvaliteten er riktig, har fisken det bedre og produksjonen øker deretter. I Sterner har vi spesialisert oss på vannkvalitet i over 30 år, og har utarbeidet en rekke enestående produkter som sørger for at vannet holder optimale verdier.

Effektiv lufting av vannet

CO2 fjerning av vannet er nødvendig for at vannet skal ha den kvaliteten som kreves for at fisken skal trives. Våre egenutviklede CO2 luftere har hjulpet mange settefiskanlegg til å kunne øke produksjonen uten økt vannforbruk.

Vår unike CO2 teknologi benytter medie som ikke blir begrodd og holder seg fritt for boifilm. Dette sørger for optimal vannkvalitet og økt fiskevelferd. Lufterne er enkle i drift og krever lite vedlikehold.

Gassovermetning er et velkjent problem innen oppdrett, som regel forårsaket av oppvarming av vann, trykkøkning, pumper som suger falsk luft eller andre faktorer. Sterner sine vakuumluftere er designet for å avhjelpe dette problemer, og kommer i standardiserte størrelser i vedlikeholds vennlig materialeutførelse.

Våre prosjektingeniører sørger for spesialtilpassede løsninger som er skreddersydd våre kunders behov.

Skånsom partikkelfjerning med det rette filteret

Riktig valg av filtrering er avgjørende for vannkvaliteten, men også på vedlikehold og driftsutfordringer.

Våre mekaniske filtre er designet for høy ytelse i vannbehandlingssystemer der det er viktig å minimere partikkeloppbrytning. Filtrene er selvrensende og krever lite vedlikehold.

Riktig oksygenforhold bidrar til optimal tilvekst

Forbruk av oksygen hos fisken er en av de mest sentrale parameterne å ha kontroll på i oppdrett. Fiskens oksygenforbruk er en forutsetning for dimensjonering av oksygenmengder som skal tilsettes, og det er en klar sammenheng mellom oksygenmetning i vannet og tilvekst hos fisken.

Den velkjente Oxytech oksygeninnblanderen fra Sterner gir oksygenering av hele vannstrømmen og gjerne på karnivå. Da får man muligheten til å finjustere oksygennivået i hvert kar, samtidig som vannstrømmen fra innblanderen kan brukes til å bedre selvrensingen i karet.

Sterner har gjennom 30 år installert mange hundre Oxytech innblandere, og fokuserer hele tiden på optimalisering av teknologien.

Vi leverer også oksygenproduksjon med oksygengeneratorer. Disse har dokumentert redusert oksygenutgifter med inntil 50% sammenlignet med flytende oksygen.

Se produktdetaljer i nettbutikken vår:

Desinfisering av inntaksvann

God desinfeksjon av inntaksvann er viktig og pålagt for å hindre sykdommer å komme inn i anlegget.

Vi leverer gode løsninger basert på ozon og/eller UV, alt avhengig av type vann og hva det skal benyttes til. Kombinasjonen av god filtrering og riktig dimensjonert desinfeksjonsanlegg gir en sikker løsning mot mikroorganismer.

Våre prosessingeniører setter sammen en skreddersydd løsning, basert på dine behov.

Måleinstrumenter

Det er viktig å holde kontroll på de ulike nøkkelparameterne i anlegget, for å sikre at vannkvaliteten holder den standarden som behøves for at fisken har det bra.
Vi har er bredt utvalg av måleinstrumenter, slik at du har kontroll på nivåene i anlegget ditt.

I vår nettbutikk har du god oversikt over de ulike måleinstrumentene og reservedeler til disse. Det kan du handle enkelt og raskt når det passer deg best.

Handy Polaris C