Sterner er i dag den største norskeide bedriften innen vannbehandling. Grunnen til dette har vært vår evne til å implementere våre produkter i nye markeder, samt utvikling av nye produkter og prosesser. I den spede starten på begynnelsen av 1990-tallet lå vårt fokus på oppdrettsnæringen og da spesielt på enkeltkomponenter som håndholdt måleutstyr og oksygeninnblanding.

Vår visjon er å tilpasse moderne teknologi i en økonomisk, brukervennlig og sikker løsning, der både levetid og driftskostnader er fordelaktige.

Vår fremgang bygger på god forståelse av markedets behov, samt evnen til å ta i bruk teknologi og gode styresystemer. Dette har blant annet bidratt sterkt til å modernisere landbasert fiskeoppdrett, der våre løsninger fremdeles er ledende.

Ledelsen har som en bevisst politikk hentet inn mennesker som på ulike måter kan bidra til å komplementere kompetansen i bedriften. Samtidig har vårt økende antall prosjekter betinget en økt satsning på dyktige prosjektledere og en større serviceorganisasjon.

Vi leverer prosesskomponenter og komplette systemer innen vannbehandling, og våre kunder er hovedsakelig innen akvakultur, brønnbåter, næringsmiddelindustri og kommuner. Våre løsninger innen gassutveksling, filtrering, rensing og desinfeksjon av vann har på mange måter satt standarden.

Banebrytende:

  • Våre egenutviklede CO2-luftere gjør det mulig for ethvert settefiskanlegg å doble produksjonen uten økning i vannmengde. Dette gjøres for en særdeles rimelig investering.
  • Våre egenutviklede oksygeninnblandere, som er markedets desidert mest effektive.
  • Som første leverandør tilbyr vi anlegg for å tørke slam fra fiskeoppdrett til et tørrstoffinnhold på over 90%, slik at dette blir stabilt og kan lagres uten å råtne. I tillegg garanterer vi for en    renseeffekt over 50% på alt vann ut av anlegget.
  • Sterner har kommet lengst innen teknologi på biogassanlegg på slam fra settefiskanlegg. Med økt utbygging av postsmoltanlegg vil interessen for slike anlegg også øke.
  • Vi bygger modulbaserte resirkuleringssystemer (RAS)
  • Vi har levert anlegg i containere til forskjellige formål, samt bygget skidmonterte vannbehandlingsanlegg for etterpolering og desinfeksjon av avløpsvann til over 25 av verdens største cruiseskip.

Vi vet at utviklingen av prosesser skjer kontinuerlig og at våre produkter i framtiden kan bli en komponent i en større sammenheng og at våre eksisterende prosesser vil bli benyttet i nye sammenhenger.

Vi er godt rustet for framtiden og tar med oss den spennende og viktige ballasten som vår historie er. Selv om vi nå er en større organisasjon, har vi fortsatt som mål å være fleksible og innovative.

Vårt hovedkontor er på Ski, 25 km sydøst for Oslo. Vi har avdelingskontorer i Porsgrunn, Bergen og på Leknes i Lofoten.

Vi ønsker deg velkommen til vår bedrift og våre løsninger!