Sterner AS
Søk
Close this search box.

Referanser automasjon

Bulandet Miljøfisk

Gjennomstrømningsanlegg

Årstall: 2022
Lokasjon: Bulandet, Norge
Type anlegg: Gjennomstrømningsanlegg

Leveranse:
Driftskontrollsystem for kontroll og overvåking av hele anlegget: Vanninntak, vanntilførsel til kar, oksygeneringsystem, nivåovervåking- og regulering, fôringssystem, dalilystyring for fiskebelysning og avløpssystem

Anlegg Bulandet Miljøfisk
Foto: Bulandet Miljøfisk

NMBU

RAS anlegg

Årstall: 2022
Lokasjon: Ås, Norge
Type anlegg: RAS-anlegg

Leveranse:
Driftskontrollsystem for kontroll og overvåking av hele anlegget: Vanninntakssystem, temperaturregulering av vanntilførsel, Vannbehandling med UV- system og klorbehandling av avløpsvann, fôringssystem m.m

Fossing

Gjennomstrømningsanlegg

Årstall: 2020
Lokasjon: Kragerø, Norge
Type anlegg: Gjennomstrømningsanlegg

Leveranse:
Driftskontrollsystem for kontroll og overvåking av: oksygeneringsystem, nivåovervåking og dalilystyring for fiskebelysning m.m.

Osland Settefisk

Slamanlegg

Årstall: 2020
Lokasjon: Bjordal, Norge
Type anlegg: Slamanlegg

Leveranse:
Automasjonssystem for kontroll og overvåking av hele MAT anlegget

Hallingfisk

RAS anlegg

Årstall: 2019
Lokasjon: Ål, Norge
Type anlegg: RAS-anlegg

Leveranse:
Driftskontrollsystem for kontroll og overvåking av hele anlegget: Vanninntak, RAS, oksygeneringsystem, nivåovervåking og fôringssystem m.m.

Referanseanlegg slambehandling Cermaq Forsan utendørs

Cermaq Forsand

Slam og biogass anlegg

Årstall: 2019
Lokasjon: Forsand, Norge
Type anlegg: Slam og biogass anlegg.

Leveranse:
Automasjonssystem for kontroll og overvåking av hele anlegget