Skjåk kommune, Bismo-Skjåk RA

Byggeår: 2015-16
Applikasjon: Kommunal avløpsensing
Forbehandling, biotrinn, kjemisk felling/flotasjon, slambehandling
Belastning/kapasitet: 1600 pe, Qdim= 42 m3/h, BOF 5dim=160 kg/d

Bø kommune, Bø RA

Kunde Bø kommune
Type avløp Kommunalt avløp
Årstall 2012-2014
Entrepriseform Totalentreprise
Belastning/kapasitet: 9 800 pe
Qdim 155 m3/h

Enebakk kommune, Kirkebygda RA

Byggeår: 2012-15
Applikasjon:
Innløp og forbehandling, biotrinn (MBBR), kjemisk felling/flokkulering, slamseparasjon (flotasjon) slamlagre/avvanning
Belastning/kapasitet:
15000 pe, Qdim=225 m3/h, BOF 5dim=900 kg/d