Sterner AS
Søk
Close this search box.

Referanser Avløpsrensing

Inovyn renseanlegg

Renseanlegg Prosessavløp

Kunde: INEOS Inovyn
Årstall: 2023

FAKTA OM ANLEGGET:

– Renseanlegg for avløpsvann

– Redusering av PVC til et minimum

Bismo-Skjåk RA

Kommunalt avløp

Kunde: Skjåk kommune
Årstall: 2015-2016

Forbehandling, biotrinn, kjemisk felling/flotasjon, slambehandling
Belastning/kapasitet: 1600 pe, Qdim= 42 m3/h, BOF 5dim=160 kg/d

Bø RA

Kommunalt avløp

Kunde: Bø kommune
Årstall: 2012-2014

Entrepriseform Totalentreprise
Belastning/kapasitet: 9 800 pe
Qdim 155 m3/h

Kirkebygda RA

Kommunalt vann og avløp

Kunde: Enebakk kommune
Årstall: 2012-2015

Applikasjon:
Innløp og forbehandling, biotrinn (MBBR), kjemisk felling/flokkulering, slamseparasjon (flotasjon) slamlagre/avvanning
Belastning/kapasitet:
15000 pe, Qdim=225 m3/h, BOF 5dim=900 kg/d