Lerøy Bjørsvik, MAT slambehandling

Etter dialog rundt flere anlegg i Lerøykonsernet ble Bjørsvik det første som valgte vår prosess. Anlegget er levert og driftes gjennom en leasingavtale mellom Sterner og Lerøy. Dette settefiskanlegget produserer ørret og har fungert veldig godt ikke minst takket være dedikerte operatører som tar de daglige sjekkpunktene på alvor.
FAKTA OM ANLEGGET:
-  Gjennomstrømningsanlegg
-  Inntil 1100 tonn fôr pr år
- Oppsamling av tynnslam fra trommelfilter
- Oppkonsentrering av dette til ≥ 90% TS
- Byggeår MAT – 2018 

Cermaq Dyping, MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Inntil 600 tonn fôr pr år
- Byggeår MAT – 2021 

Cermaq Forsan ABR + MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Inntil 1600 tonn fôr pr år
- Applikasjon: Slambehandling (MAT-prosessen) + Biogassproduksjon (ABR prosessen)
- Byggeår – 2018 

Bremnes Seashore, MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
-  RAS anlegg
-  Inntil 2820 tonn fôr pr år
- Byggeår MAT – 2018 

Flatanger Settefisk AS

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Inntil 1000 tonn fôr pr år
- Smoltproduksjon: 7,5 mill
- Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
- Byggeår – 2014

Les artikkel

Lødingen MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Gjennomstrømningsanlegg
-  Inntil 1820 tonn fôr pr år
- Smoltproduksjon: 7,5 mill
- Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
- Byggeår MAT – 2018 

Salmar Troms settefisk slambehandling MAT

FAKTA OM ANLEGGET:
-  RAS anlegg
-  Inntil 2000 tonn fôr pr år
- Byggeår MAT – 2017

Sisomar MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Gjennomstrømningsanlegg
-  Inntil 1400 tonn fôr pr år
- Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
- Byggeår MAT – 2016

Ranfjord Fiskeprodukter

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Gjennomstrømningsanlegg
-  Inntil 600 tonn fôr pr år
- Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
- Byggeår MAT – 2018/2019

Silver Seed Containerbasert MAT slambehandling

FAKTA OM ANLEGGET:
-  Gjennomstrømningsanlegg
-  Inntil 450 tonn fôr pr år
- Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
- Byggeår MAT – 2016-2017