Sterner AS
Søk
Close this search box.

Referanser slambehandling

Lerøy Bjørsvik

MAT slambehandling

Kunde: Lerøy Bjørsvik
Årstall: 2018

FAKTA OM ANLEGGET:
– Gjennomstrømningsanlegg
– Inntil 1100 tonn fôr pr år
– Oppsamling av tynnslam fra trommelfilter
– Oppkonsentrering av dette til ≥ 90% TS
– Byggeår MAT – 2018

Etter dialog rundt flere anlegg i Lerøykonsernet ble Bjørsvik det første som valgte vår prosess. Anlegget er levert og driftes gjennom en leasingavtale mellom Sterner og Lerøy. Dette settefiskanlegget produserer ørret og har fungert veldig godt ikke minst takket være dedikerte operatører som tar de daglige sjekkpunktene på alvor.

Cermaq Dyping

MAT slambehandling

Kunde: Cermaq Dyping
Årstall: 2021

FAKTA OM ANLEGGET:
– Inntil 600 tonn fôr pr år

Cermaq Forsan

ABR + MAT slambehandling

Kunde: Cermaq Forsan
Årstall: 2018

FAKTA OM ANLEGGET:
– Inntil 1600 tonn fôr pr år
– Applikasjon: Slambehandling (MAT-prosessen) +
biogassproduksjon (ABR prosessen)

Bremnes Seashore

MAT slambehandling

Kunde: Bremnes Seashore
Årstall: 2018

FAKTA OM ANLEGGET:
– RAS anlegg
– Inntil 2820 tonn fôr pr år

Flatanger Settefisk AS

MAT slambehandling

Kunde: Flatanger Settefisk AS
Årstall: 2014

FAKTA OM ANLEGGET:
– Inntil 1000 tonn fôr pr år
– Smoltproduksjon: 7,5 mill

Lødingen

MAT slambehandling

Kunde: Lødingen
Årstall 2018

FAKTA OM ANLEGGET:
– Gjennomstrømningsanlegg
– Inntil 1820 tonn fôr pr år
– Smoltproduksjon: 7,5 mill

Salmar Troms settefisk

MAT slambehandling

Kunde: Salmar Troms settefisk
Årstall: 2017

FAKTA OM ANLEGGET:
– RAS anlegg
– Inntil 2000 tonn fôr pr år

Sisomar

MAT slambehandling

Kunde: Sisomar
Årstall 2016

FAKTA OM ANLEGGET:
– Gjennomstrømningsanlegg
– Inntil 1400 tonn fôr pr år

Ranfjord Fiskeprodukter

MAT slambehandling

Ranfjord Fiskeprodukter
Årstall: 2018/2019

FAKTA OM ANLEGGET:
– Gjennomstrømningsanlegg
– Inntil 600 tonn fôr pr år

Silver Seed

Containerbasert MAT slambehandling

Kunde: Silver Seed
Årstall 2016-2017

FAKTA OM ANLEGGET:
– Gjennomstrømningsanlegg
– Inntil 450 tonn fôr pr år