SERVICE

Vårt servicesenter tar hånd om salg av reservedeler, teknisk service og support. Våre medarbeidere har lang erfaring med våre løsninger, noe som sikrer deg den beste servicen og støtten når du kontakter oss. Våre serviceteknikere er lokalisert på 5 steder i Norge. Med godt utstyrte servicebiler vil de kunne yte rask service over hele landet.

Flere av våre produkter er sentralt for driften i mange anlegg. Sterner har et velutstyrt reservedelslager sentralt på Ski. På denne måten unngår vi lange leveringstider på kritiske reservedeler og vi kan avhjelpe kunden så raskt som mulig.

DØGNSERVICE  94 84 32 50

Skjer det en kritisk feil utenom arbeidstid eller i helgen, er vår døgnbemannede vakttelefon klar for å kunne hjelpe. Kontakt oss på vår døgnbemannede vakttelefon +47 94 84 32 50.

SERVICEAVTALER

De fleste av våre kunder har serviceavtaler, som gir lang levetid på installasjonene og driftsmessig forutsigbarhet.

REPARASJONER

Vi tilbyr bl.a. reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter på hovedkontorets verksted. Hvis du skal sende inn et produkt til reparasjon, ber vi om at du alltid legger ved et returskjema, det kan du laste ned her: Returskjema.  Dermed kan vi kan yte deg best mulig service.

 

TeamViewer

Vi hjelper også kundene via TeamViewer der det er hensiktsmessig. Bruk denne siden for å laste ned skjermvisningsprogrammet TeamViewer.