Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner leverer avløpsrenseanlegg til INEOS Inovyn på Herøya – En milepæl for bærekraft og miljøbevissthet

-Vår dedikasjon til å sikre rent vann omfatter ikke bare rent drikkevann, men også behandling av vannet vi sender tilbake til naturen etter industriell produksjon. Dette prosjektet er bærekraft i praksis, forteller prosjektleder Trond Dahlen i Sterner.

Han refererer til det nye avløpsrenseanlegget hos INEOS Inovyn på Herøya.

Ved INEOS Inovyn sitt anlegg produseres det store mengder PVC produkter. Fabrikken hadde i utgangspunktet utslippsnivåer som lå godt under konsesjonsgrensene gitt av Miljødirektoratet, men med hjerte for miljøet ønsket selskapet å bli enda bedre på dette punktet.

-Utslippene er vesentlig redusert siden år 2000, men vi har et mål om å ikke hvile ved konsesjonsgrensene og stadig forbedre oss på dette punktet, sier Rodney Ishak, Operation Manager Nordic i INEOS Inovyn.

Etter en omfattende prosess med å finne en teknologi som klarte å bearbeide avløpsvannet tilfredsstillende, ble Sterner valgt som leverandør. Prosjektet hadde oppstart i siste kvartal av 2021.

Bærekraft i praksis

I tillegg til at avløpsvannet som slippes ut nå er renere enn noen gang, er det sirkulære kretsløpet også et fokusområde for INEOS Inovyn. Utskilt PVC fra renseanlegget blir ikke sett på som avfall, blir behandlet som en ettertraktet råvare, en praksis INEOS Inovyn har hatt gjennom flere tiår.  

På denne måten får det som mange anser som rent avfall, ett nytt liv i form av produksjon av nye produkter.

-Måten INEOS Inovyn jobber med å ivareta ressurser representerer et viktig skritt fremover for bærekraft og miljøvern, og det er ekstra givende å samarbeide med en kunde som forplikter seg til bærekraft og miljø på lik linje som vi gjør i Sterner, forteller Dahlen.

 

Offisiell åpning i september

Fredag 8. september ble den offisielle åpningen av INOEOS Inovyn sitt avløpsrenseanlegg feiret med stor entusiasme.

F. v. Sverre Amrani, Fagansvarlig prosessdesign, beregninger og anbud, Robert Eliassen, Leder biogass og slambehandling og Trond Dahlen, Prosjektleder.

-Samarbeidet med INEOS Inovyn er et kraftfullt eksempel på hvordan vi i Sterner jobber for å bidra til å gjøre industrien mer miljøvennlig ved å levere avanserte teknologier og tjenester som oppfyller de strengeste kvalitets- og effektivitetsstandardene, sier Dahlen.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Ida Grønli
Ida Kristoffersen
Markedsføring- og kommunikasjonsansvarlig

Faktaboks:

Kort om Sterner

  • Norsk konsern som har spesialisert seg på teknologi for vannrensing og vannbehandling.
  • Konsernet har ledende posisjon i Norge innen RAS-anlegg og brønnbåtteknologi, samt innen rensing av drikke- og avløpsvann.
  • Konsernet har i tillegg spesialisert seg på behandling av slam fra oppdrettsanlegg, og har blant annet utviklet verdensledende teknologi for biogassproduksjon fra fiskeslam som eneste råstoff.
  • Morselskapet Sterner Group AS eier selskapene Sterner AS, Sterner Seafood AS og Sterner Solutions AS. Samlet omsetning i 2021 var 273 millioner kroner
  • Sterner ble etablert i 1990, og i dag har Sterner-konsernet 100 ansatte og har virksomhet på Ski, i Porsgrunn, i Bergen og på Leknes i Nordland.

AKTUELT