Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sande Settefisk skriver kontrakt med Sterner på etablering av nytt RAS anlegg

Sande settefisk teknisk skisse

Sande Settefisk i Gloppen skal etablere ny avdeling for produksjon av postsmolt, og Sterner skal levere anlegget. Dette utgjør en økning i produksjonen fra 1 til 5 millioner smolt årlig. Anlegget vil produserer laks og regnbueørret, og skal levere til Nordfjord Laks og Svanøy Havbruk, som sammen med Hyen Fisk er eiere av Sande Settefisk.

Anlegget skal bygges av Sterner og skal bestå av 3 avdelinger som hver har en maksforing på 1500 kg.pr.døgn, totalt 4500 kg.

«Det var utvilsomt teknologien til Sterner som gjorde at vi valgte dem til å bygge dette anlegget. De har over 30 års erfaring innen teknologi for rent vann, svært gode referanser og komponenter som er ledene på markedet. God vannkvalitet gir god økonomi.» Forteller Svein Klævold, styreleder i Sande Settefisk, og legger til: «I tillegg har Sterner vært enestående i profesjonalitet gjennom hele anbudsprosessen»

Det nye anlegget vil totalt bestå av tre adskilte hovedavdelinger:

  • Klekkeri med startforing basert på RAS teknologi
  • Påvekst 1-avdeling, som er et gjennomstrømningsanlegg
  • Ny påvekst 2-avdeling som også skal ha RAS teknologi. Med denne utvidelsen vil karkapasiteten på hele anlegget bli på totalt 8000 kubikk.

Total investeringsramme for ferdigstilt klekkeri og påvekstanlegg anlegg vil være nærmere 250 MNOK

Sterner skal også levere slambehandling til hele anlegget, med sin MAT teknologi som sørger for at slammet distribueres videre til gjødsel i det norske landbruket.

Personer tilstede under signering av kontrakt med Sande Settefisk utenfor Gloppen hotell
Signeringen fant sted i smittevernvennlige forhold på Gloppen Hotell.

«Dette er vi veldig stolte av,» Sier Tom Wilke, Daglig Leder ved Sande Settefisk «Gjennom forhandlingsprosessen med Sterner har det vært viktig for oss å legge til rette for bruk av lokale tilbydere/entreprenører. Satsingen vil også gi flere nye arbeidsplasser i kommunen»

Daglig leder i Sterner AS, Bjarne E. Pettersen er veldig fornøyd med samarbeidet så langt, og ser frem til å se dette anlegget i drift.

«Vi er veldig takknemlige for tilliten, og ser frem til å begynne på dette prosjektet i samarbeid med Sande Settefisk. Dette er et anlegg som kommer til å bli utrolig kostnadseffektivt, og vi forventer spesielt gode resultater i produksjonen etter tidligere erfaringer med tilsvarende design på anlegg.» Forteller han.

Byggestart på det nye anlegget forventes våren 2021, og anlegget er forventet nøkkelferdig løpet av sommer 2022.

AKTUELT