Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner vinner kontrakten på vannbehandling til nye Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg i Ålesund

Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg prosjektskisse

Sterner er valgt som leverandør av vannbehandling til Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg i Ålesund Kommune. Kontrakten er allerede signert og prosjektleder for Ålesund Kommune, Marthe Therese Strømme forteller at kommunen er svært fornøyd med både pris og kvalitet.

Fremmerholen vannbehandlingsanlegg skal levere rent vann til nesten 70 000 innbyggere i Ålesund, Sula og reservevann i Giske. Anlegget vil bestå av vannbehandlingsanlegg, pumpestasjon og overføringsledninger og har planlagt drift fra høsten 2026.

Allerede godt i gang

Byggearbeidet er allerede godt i gang. På tomta til vannbehandlingsanlegget har det første betongarbeidet startet, mens på tomta til råvannspumpestasjonen er forberedende arbeid som skoging og prøveboring påbegynt.

Kontrakten på selve vannbehandlingen, med en verdi på ca. 85 millioner, er det Sterner som har vunnet. Dette innebærer maskin og prosess, rør, pumper og filter i tillegg til igangkjøring av anlegget. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med Momek Services AS. Momek og Sterner har et tett partnerskap som sikrer skalering for Sterners teknologi, og sørger for enda større industriell tyngde mot markedet.

Fundament Rentvannsbasseng Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg anleggsplass

Sterner er et norsk selskap som har over 30 års erfaring med renseteknologi. Selskapet opererer innen fire markeder, hvor de i tillegg til rensing av drikkevann leverer avløpsrensing og vannbehandling på brønnbåt og i akvakulturindustrien.

Svært fornøyd med utstyret til anlegget

Prosjektleder for Fremmerholden Vannbehandlingsanlegg, Marthe Therese Strømme, forteller at de var i forhandlinger med flere leverandører, men at Sterner hadde det beste tilbudet på både kvalitet og pris.

«Vi glade for å ha fått Sterner med på laget i bygginga av vassbehandlingsanlegget, og er svært fornøgde med utstyr og komponentar som dei har valt ut og som skal takast i bruk i vassbehandlingsanlegget.»
Hoveddelen av leveransen fra Sterner kommer i 2025, men selskapet skal allerede fra våren 2024 levere deler som må støpes og bygges inn i bygget. I tillegg vil produksjonen av utstyret som skal leveres begynne om kort tid.
Betydelig kontrakt for Sterner
Bjarne Pettersen, administrerende direktør i Sterner, sier at kontrakten er betydelig for selskapet, og forteller at de ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med kommunen.
Kontraktsignering Sterner Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg
Terje Melseth hovudbyggeleiar for Fremmerholen vassbehandlingsanlegg, Novaform, Marthe Therese Strømme, prosjektleiar, Ålesund kommune, Øystein Bye, salsingeniør Sterner, Ingunn Osdal Stette, assisterande kommmunalsjef samfunn, Ålesund kommune, Ellef Kure, dagleg leiar vassbehandling Sterner, Håkon Østby-Berge, prosjektleiar Sterner, Jørgen Hov Lauritsen, prosjektleiar Momek Services og Tore Pettersen, prosjekteringsgruppeleiar Asplan Viak.
«Denne kontrakten beviser at vår satsning gjennom flere tiår på det kommunale drikkevannsmarkedet har satt oss i en solid posisjon for å levere både store og små vannbehandlingssystem til kommune-Norge. Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg vil være imponerende prosessteknisk, og anlegget vil sikre forsyningen av rent vann til Ålesund-regionen fremover. Vi er naturligvis svært stolte over å få levere et så spennende prosjekt, og vi er takknemlige for tilliten Ålesund kommune har vist oss gjennom denne prosessen.»

AKTUELT