Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterners CO2 lufter ble best i test!

Sisomar oversiktsbilde utendørs
Sisomar har over 30 års erfaring innenfor produksjon av kvalitetssmolt, lokalisert på Straumen i Sørfold Kommune (Foto: Sisomar)

Sisomar har gjort en omfattende testing av ulike CO2 luftere i markedet – og konklusjonen er klar!

Sisomar vurderte å sette opp kar-interne CO2 luftere for å optimalisere driften med hensyn til CO2-nivå, og for å se på mulighetene for å spare vann til fremtidige utvidelser av anlegget.

«Ettersom avgjørelsen er av stor betydning for oss, og alle leverandører kunne dokumentere gode resultater på sine luftere, ønsket vi å se på muligheten for å teste de ulike lufterne og se hvilke som fungerte best til vårt behov» Forteller Daglig Leder Jon Meisfjord ved Sisomar. I september 2020 forespurte derfor Sisomar tre leverandører om leveranse av CO2 luftere for test i anlegget.

Stiller høye krav til biosikkerhet

«Vi stiller strenge krav til biosikkerhet.» Sier Meisfjord

«Det vi forutsatte i vår forespørsel til leverandørene er at lufterne må være kar-interne, de må ikke miste effekt underveis i produksjonen, og karmiljøet må være godt, noe som blant annet innebærer at lufterne skal være selvrensende, lett å rengjøre og lette i drift.»

Alle de tre forespurte leverandørene ønsket å være med på testen som foregikk i tre runder.

«Etter første runde ble det funnet store forskjeller blant annet i kimtall mellom de ulike lufterne, og leverandørene fikk derfor muligheten for en justering av leveransen.» forteller Meisfjord, «I runde to var det to av leverandørene som ikke hadde fått tunet utstyret godt nok, slik at forsøket ikke ble vurdert i denne runden.»

Den tredje runden ble avgjørende
I den tredje, og siste runden som ble startet 8. desember 2020 hadde alle leverandørene fått optimalisert sitt utstyr, og teknologien var nå i teorien lik mellom de ulike lufterne med tanke på vannmengde/kapasitet. Sisomar fikk derfor etter denne runden vurdert de ulike lufterne på lik linje, og det var denne tredje og siste runden som ble grunnlaget for konklusjonen.

«I testen ble det tatt jevnlige målinger av blant annet CO2 verdier, fôrforbruk, biomasse, dødelighet og tilvekst. Alle analyser er tatt ut på prøveflasker og sendt til Labora, et akkreditert laboratorium for analyse.» Sier Meisfjord. «Det har hele tiden vært viktig for oss at dokumentasjonen har vært gjort av en tredjepart, og at alle leverandørene har hatt like premisser i denne testperioden.»

Sterner CO2 lufter
Det var Sterners CO2 lufter som gikk til topps i testen (Foto: Sterner AS)

«Vårt hovedfokus under testen har vært biosikkerhet, vi ønsket å finne ut hvilken lufter vi foretrekker gjennom målinger, produksjonstall og driftserfaringer.» Forklarer Meisfjord, «Hovedfokuset vårt har vært at vannet skal være så likt som mulig vann på gjennomstrømming med hensyn til renhet og produksjon, og at vannet skal vise en klar synking av CO2 opp mot kontrollkaret i testen.»

Jevne resultater
Generelt var det én lufter som hadde marginalt bedre resultater enn de andre i testen, men forskjellene i målingene var såpass små at det ikke kunne utelukkes at faktorer som forskjell i sortering og antall kunne ha en innvirkning. Det ble derfor enkelhet i drift og vedlikehold som ble utslagsgivende for Sisomars valg av CO2 lufter.

«Den samme lufteren som hadde marginalt bedre uttelling på prøvene, var vesentlig enklere i drift og vedlikehold. Valget vårt falt derfor på Sterners CO2 lufter, som vil være den lufteren vi foretrekker i fremtidige investeringer» Avslutter Meisfjord, «Vi takker for meget godt samarbeid med aktørene som har vært involvert, og setter stor pris på engasjementet.»

Ønsker du informasjon om våre CO2 luftere? Se oversikt over de ulike lufterne i vår nettbutikk, og send oss en forespørsel, så hjelper vi deg med å finne riktig lufter til ditt behov.

AKTUELT