Sterner AS

Stillingsannonse
INNKJØPSSJEF

Vil du jobbe strategisk og operativt, samt optimalisere innkjøp og forsyning for Sterner? 

Innkjøpsfunksjonen er svært viktig for at vi skal nå våre kommersielle og strategiske mål. Gjennom å etablere solide, langsiktige kontrakter og konsekvent oppfølging, legger vi grunnlaget for en vinn-vinn relasjon med våre leverandører. Våre oppgaver spenner fra strategisk planlegging til operativ gjennomføring, alt i et dynamisk miljø som krever fleksibilitet og innovasjon.

Som vår kommende Innkjøpssjef vil du spille en nøkkelrolle i vårt tverrfaglige samarbeid. Din innsats vil ha innvirkning på hele organisasjonen, og du vil arbeide tett med andre sentrale aktører i alle avdelinger. Innkjøpssjef rapporterer til CEO.

Hvis du er en person som trigges av å optimalisere våre innkjøps- og forsyningsprosesser, analysere forbedringsmuligheter og sette dem ut i livet, da er dette stillingen for deg. Bli med oss på reisen mot suksess, og bidra til å gjøre Sterner enda sterkere!

 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Strategisk og operativt ansvar for innkjøpsfunksjonen i Sterner, primært med fokus på akvakultur
 • Optimalisere anskaffelsesfunksjonen på tvers i selskapet
 • Gjennomføre innkjøp og forsyning for eksisterende produktet og tjenester i samarbeid med prosjektene
 • Gjennomføre konkurranser/ forespørsler, evaluere, forhandle og dokumentere innkjøpsprosessen – for prosjektanskaffelser, men også for rammeavtaler
 • Rapportere resultater fra egne aktiviteter
 • Ha ansvar for å utvikle og implementere strategier, prosedyrer og systemer for innkjøpsfunksjonen
 • Bidra til å utvikle innkjøpsfunksjonen i samarbeid med ledelsen i Sterner og andre kollegaer

 

Kandidater til stillingen har trolig høyere utdanning innen økonomi, logistikk eller tekniske fag. Du bør ha min. 5 års erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne i en bedrift innen industri, bygg og anlegg eller olje/gas. Du må beherske engelsk skriftlig og muntlig, i tillegg til norsk. Sist, men ikke minst må kandidater evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

I Sterner skal du bidra til at selskapet utvikles og vokser. Personlige egenskaper er viktig for oss og du bør derfor kjenne deg igjen i følgende:

 • Utadvendt, omgjengelig og involverende
 • Trygg og robust, tåle hektiske perioder
 • Strukturert, planmessig og nøyaktig
 • Evne til å tenke strategisk så vel som operativt
 • Handlekraftig med evne til å ha «mange baller i lufta»
 • Ta initiativ og være endringsvillig

 

VI TILBYR:

 • Utfordrende innkjøpsoppgaver i et kompetansemiljø i vekst
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Nasjonale og internasjonale, spennende leverandører
 • Komplekse og tverrfaglige oppgaver/prosjekter
 • Godt miljø med stor takhøyde
 • Konkurransedyktige betingelser
Søknad, CV og eventuelle spørsmål rettes til:
Bjørn Waagø

Senior rådgiver/Partner i Search People